Udržitelný rozvoj ve společnosti Shell zasahuje do všech oblastí naší činnosti. Našim cílem je poskytování nezbytné energie rostoucí populaci zodpovědným způsobem - respektováním lidí, jejich bezpečnosti a životního prostředí. Udržitelný rozvoj je klíčový pro dlouhodobé fungování naší společnosti a naší role člena společnosti.

Náš přístup k udržitelnosti se dotýká všech našich podnikatelských činností ve třech rovinách:

1. Provoz bezpečné, efektivní, odpovědné a ekonomické společnosti

Základem našeho přístupu je řízení bezpečnosti, životního prostředí a zapojení komunity. Abychom toho dosáhli, přijali jsme řadu globálních standardů, postupů a nástrojů za své. Naším cílem je neustále zlepšovat způsob, jakým pracujeme, abychom mohli identifikovat a zabránit incidentům tam, kde je to možné, a minimalizovat negativní ekologické a sociální dopady napříč našimi provozy. O našich výsledcích pravidelně informujeme v každoroční Zprávě o udržitelnosti.

2. Dělení se o výhody s obyvateli

Při našem podnikání vždy přemýšlíme a plánujeme dlouhodobě, což znamená, že můžeme být součástí komunity i desítky let. Snažíme se tedy pomáhat místním s rozvojem ekonomiky tím, že vytváříme nová pracovní místa, odebíráme od místních dodavatelů a vždy platíme daně a poplatky. Vždy podporujeme místní projekty, které jsou založené na potřebách místní komunity.

3. Snaha tvořit udržitelnější energetickou budoucnost

V následujících desetiletích bude mít ekonomický rozvoj s rostoucím tlakem na udržení životního prostředí za následek zvýšení poptávky po čistší energii. Investujeme proto do řešení a pokročilých technologií, abychom snížili naše emise CO2 při současném zvýšení účinnosti. A chceme i nadále přispívat k veřejnému dialogu o energetické a klimatické politice. I přesto je ale váha globálních změn, které svět čelí, příliš velká na to, aby si s nimi mohla poradit jedna společnost nebo jedno odvětví. Neustále obhajujeme názor, že podniky, vláda a společnost musí pracovat společně, aby společně utvářely udržitelnější energetickou budoucnost.

Přístup společnosti Shell k udržitelnému rozvoji

Trojúhelník znázorňuje 3 roviny přístupu společnosti Shell k udržitelnému rozvoji. 1. rovina: Provoz bezpečného, efektivního, odpovědného a ekonomického podniku. 2. rovina: Dělení se o výhody s obyvateli. 3. rovina: Snaha tvořit udržitelnější energetickou budoucnost

Více o udržitelnosti

Životní prostředí

Společnost Shell poskytuje energii zodpovědným způsobem, pomáhá světu přiblížit se budoucnosti, v níž energie, kterou používáme, způsobuje minimální dopad na planetu.

Komunity

Naším cílem je být dobrým sousedem kdekoli, kde sídlíme. Snažíme se proto přispívat k blahobytu místních komunit.