Společnost Shell ve zkratce

Shell v České republice

Shell v České republice

Již od dvacátých let minulého století působil Shell na území tehdejšího Československa především v oblasti dodávek motorových olejů. Motorové oleje Shell byly už tenkrát, stejně jako dnes, doporučovány téměř všemi výrobci motocyklů a automobilů na tehdejším trhu.

Světové války na nějaký čas obchodování utlumily a produkty Shell se pak vrátily na československý trh prostřednictvím podniků zahraničního obchodu po roce 1956.

Firma Shell Czechoslovakia byla založena v dubnu 1991, později se v souvislosti s rozdělením státu v roce 1993 člení na dvě samostatné společnosti Shell Czech Republic a Shell Slovakia.

Růst společnosti Shell Czech Republic byl posílen uskutečněnými akvizicemi a kapitálovými vstupy ve vybraných oblastech. Společnost tak převedla do konkrétních výsledků svůj záměr posilovat a dále rozvíjet ekonomiku a podnikatelské prostředí České republiky.

Do privatizace a technického rozvoje českých rafinérií investoval Shell významné finanční prostředky.

V rámci společnosti Shell Czech Republic v současné době působí tři nejvýznamnější oddělení:

  • Divize Aviation se věnuje plnění letadel na významných letištích v České republice.
  • Divize Commercial Fleet provozuje systém palivových karet euroShell.
  • Divize Retailu má na starosti provoz sítě čerpacích stanic po celé republice.

Prodej průmyslových, automobilových a motocyklových olejů a maziv je řešen prostřednictvím oficiálního dovozce.

Společnost Shell ve světě

Společnost Shell ve světě

Společnost Royal Dutch Shell byla založena v roce 1907, ačkoli její historie sahá až do počátku 19. století k malému obchodu v Londýně, kde Samuelova rodina prodávala mořské mušle.

Dnes je společnost Shell jednou z předních světových energetických společností. Zaměstnává v průměru 94 000 lidí ve více než 70 zemích. Naše sídlo je v Haagu, Nizozemsku a naším generálním ředitelem (CEO) Ben van Beurden. Mateřskou společností skupiny Shell je společnost Royal Dutch Shell plc, která je registrována v Anglii a Walesu.

Naší strategií je posílit pozici lídra na trhu ropy a zemního plynu a zároveň snaha o naplnění globální poptávky po energii zodpovědným způsobem. Srdcem našich činností jsou bezpečnost, sociální odpovědnost a odpovědnost k životnímu prostředí.

Přečtěte si o naší historii od roku 1833 až do současnosti

Náš cíl

Účelem společnosti Shell je podpora pokroku spolu s více a čistějšími energetickými řešeními. Věříme, že rostoucí standardy bydlení pro rostoucí globální populaci bude pravděpodobně i nadále v budoucích letech hnát poptávku po energii vzhůru, včetně ropy a plynu. Současně se technologie mění a potřeba řešit změnu klimatu znamená, že probíhá přechod na nízkouhlíkový energetický systém s více zdroji.

Proti této výzvě nasazujeme následující strategické ambice:

poskytovat prvotřídní investiční případy. To zahrnuje rostoucí bezuhlíkový tok a zvýšené zisky pro akcionáře, ovšem základem je silný finanční rámec a pružné portfolio;

zapojit se do energetického přechodu reagováním na to, že společnost vyžaduje více energie, která je čistější, pohodlnější a konkurenceschopnější, a
udržet silnou sociální licenci na provoz a přispívání celé společnosti pomocí přístupu sdílené hodnoty v našich aktivitách.

Naše schopnost dosáhnout našich strategických ambicí závisí na tom, jak reagujeme na konkurenční síly. Neustále vyhodnocujeme vnější prostředí, tedy trhy, jakož o podkladné ekonomické, politické, sociální a ekologické faktory, které je tvoří, za účelem vyhodnocování změn v konkurenčních silách a obchodních modelech.

Neustále se snažíme zlepšovat svůj provozní výkon s důrazem na zdraví, bezpečnost, zabezpečení, životní prostředí a využívání majetku.

Naši lidé

Naši zaměstnanci jsou základem úspěšného plnění strategie Shell a udržitelného obchodního výkonu z dlouhodobého hlediska. Konkurenceschopné plnění ve vyvíjejícím se energetickém prostředí vyžaduje kompetentní a odpovědné zaměstnance, kteří bezpečně pracují spolu.

Rozmanití pracovníci a zahrnující pracovní prostředí jsou životně důležité faktory našeho úspěchu vedoucí k větší inovaci a lepším energetickým řešením. Domníváme se, že rozmanité týmy vedené inkluzivními vedoucími zajišťují lepší výkon v oblasti bezpečnosti a celého podniku.

Společnost Shell v kostce v roce 2015

Působíme ve více než 70 zemích

Průměrně 86 tisíc zaměstnanců

66 miliónů tun LNG prodaného za rok

21 rafinerií, v nichž máme svůj podíl

Denně prodáváme 3,7 miliónu barelů ropného ekvivalentu

Finanční výsledky v roce 2015

Tržby: 305,2 miliard USD

Příjem: 13,4 miliard USD

Kapitálové investice: 24 miliard USD

Investice do výzkumu a vývoje: 922 miliónů USD

Rychlá fakta o udržitelném vývoji v roce

111 miliónů USD vynaložených na dobrovolné sociální investice po celém světě. Z toho:

přibližně 54 miliónů USD vynaložených na místní programy pro komunitní rozvoj, nápravu po přírodních katastrofách, vzdělávání, silniční bezpečnost, zdraví a biodiverzitu.

přibližně 57 miliónů USD vynaložených na naše globální témata – přístup k energii, zvyšování místních dovedností a podnikové a STEM vzdělávání.

Odhadujeme, že téměř 107 miliónů USD vynaložených v roce 2017 bylo utraceno v zemích, které jsou součástí Indexu rozvoje lidstva rozvojového programu Organizace spojených národů 2016. Tyto země mají hrubý domácí produkt menší než 15 tisíc USD na osobu a rok. Významná podpora je dále poskytována ve formě dobrovolné práce zaměstnanců Shell a dodací na vybavení.

Více na stránce O nás

Naše hodnoty

Všeobecné obchodní zásady společnosti Shell, Kodex chování a Etický kodex napomáhají každému ve společnosti Shell, aby jednal podle našich hodnot.

Značka Shell

Značka Shell podporuje naše hodnoty a kvalitu našich produktů a služeb po celém světě.

Možná by vás mohlo zajímat

Budoucnost energie

Využíváme know-how, technologie a inovace, abychom dodali více čisté energie rostoucí populaci světa.

Kariéra

Zjistěte jaký vliv můžete mít, díky své kariéře ve společnosti Shell.

Udržitelnost

Udržitelnost ve společnosti Shell znamená dodávat energii zodpovědným způsobem při současném uspokojení rostoucí poptávky světa.