Pod světovými oceány, v hloubce od několika stovek po několik tisíc metrů, leží obrovské zásoby ropy a zemního plynu, které mají potenciál stimulovat ekonomický růst a hrát klíčovou roli v energetickém mixu.

Teploty hluboko pod nulou, nesmírný tlak vody a naprostá temnota, to vše z těžby ropy a plynu v hlubokých vodách dělá velkou technickou výzvu. Posunuli jsme hranice toho, co bylo možné a bezpečně dosažitelné, abychom tyto zdroje zpřístupnili světovým potřebám.

Společnost Shell má za sebou desetileté zkušenosti ve vývoji a provozu projektů hlubokomořské těžby. K dnešnímu dni máme více než 20 aktivních významných projektů a další důležité projekty jsou ve vývoji. Naše činnosti v hlubokých vodách sahají od Mexického zálivu k Čínskému moři, od norského kontinentálního šelfu až k pobřežním vodám Nigérie.

Zjistěte více o tom, jak překonáváme nástrahy hlubokých vod

Výhody pro místní

Spolupracujeme s lidmi, kteří žijí v blízkosti našich provozů, a podporujeme komunity na pobřeží. Naše projekty preferují místní dodavatele a stimulují růst podporovaných odvětví, např. lodě a materiály. Například v Brazílii a Nigérii jsme pomohli vytvořit první generaci inženýrů se zaměřením na ropu a zemní plyn. V Malajsii společně s místními úřady podporujeme školící systém, abychom vyučili svářeče pro těžební průmysl.

Zjistěte více o komunitách v blízkosti našich provozů v hlubokých vodách

Muž pracující na plošině v bezpečnostní uniformě

Bezpečnost především

Ve všech našich provozech včetně těch, které jsou hluboko pod povrchem oceánů, je pro nás bezpečnost na prvním místě. Všechny vrty v hlubokých vodách musí splňovat přísné konstrukční a stavební standardy společnosti Shell. Vrty provádí a dokončují inženýři, kteří mají několikaletý výcvik. Používáme pokročilé senzory, které za provozu monitorují vrty v hlubokých vodách v reálném čase. Díky tomu mohou inženýři v provozních střediscích na pevnině určit potenciální rizika a okamžitě jednat.

Zjistěte více o bezpečnosti hlubokomořské těžby.

Naše hlubokomořské projekty

Mezi naše největší projekty v hlubokých vodách patří plošina Perdido v Mexickém zálivu, která má na svědomí rekord pro vrtání a produkci ropy v hlubokých vodách v hloubce 2 450 metrů.

Zároveň pokračujeme s vývojem Stones, jde o ultrahlubinné zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu, které bude těžit nejhlouběji na světě, v 2 900 metrech pod vodou.

Více o inovacích

Překonávání technologických problémů

Neustále vyvíjíme nové inovativní technologie, jak nacházet a bezpečně (a dostupně) získávat energii z těžce přístupných míst.

Zemní plyn

Pomáháme napájet životy po celém světě s použitím zemního plynu, nejčistšího uhlovodíkového paliva.