Inovace jsou součástí naší DNA - díky ní máme možnost dělat věci lépe než předtím. To znamená pohánět kupředu správná řešení, která dodávají energii. Právě tu naši zákazníci potřebují k napájení a udržování svých životů. Ale jsme si vědomi toho, že všechny problémy s energií na světe sami nevyřešíme.

Abychom uspokojili rostoucí poptávku po energii způsobem, který bude sociálně, ekologicky i ekonomicky odpovědný, musíme odemknout celý potenciál inovací: schopnost dělat věci jinak a lépe než předtím.

Zjistěte více o našich inovačních programech níže a o tom, který z nich by nejlépe mohl naplnit vaše potřeby.

Shell GameChanger

Společnost Shell založila v roce 1996 program GameChanger. Jeho hlavní náplní je poskytnout inovátorům finanční i technickou podporu a prostor, které potřebují, aby mohli ukázat technickou a komerční životaschopnost svých nápadů. Program GameChanger jim pomáhá dokázat, že jejich koncept funguje. Rychle a levně.

V rámci programu GameChanger jsme již spolupracovali s více než 1 700 inovátory z celého světa a pomohli jsme jim zrealizovat více než 100 nápadů. Jedním z nich byl i revoluční nápad, jak těžit a následně ještě na moři zkapalnit zemní plyn. Díky financování z programu GameChanger přichází tento nápad postupně k životu v podobě projektu Prelude FLNG

Zjistěte více o programu GameChanger společnosti Shell

Inženýři Shell TechWorks při práci v dílně

Shell TechWorks

Shell TechWorks je otevřený inovační program, který přivádí dohromady podnikatele a nové technologie z různých odvětví. Jeho hlavním úkolem je odpovědět na otázku: Jak uspokojíme rostoucí poptávku po cenově dostupné energii, aniž bychom výrazně ovlivnili životní prostředí? 

Program Shell TechWorks byl založen v roce 2013 v USA. Kanceláře projektu se rozkládají na té nejinovativnější čtvereční míli světa, a to v Cambridge, Massachusetts. Je to uzel pro všechny přední technologické firmy a úzce spolupracuje s více než 80 univerzitami.

Zjistěte více o programu Shell TechWorks

Shell Technology Ventures

Program Shell Technology Ventures (STV) se zabývá investicemi do kapitálu nových podniků, aby tak urychlil jejich vývoj a nasazení nových technologií, které skvěle doplňují naše podnikání.

STV byl založen roku 1998 a funguje jako investor a partner při komercionalizaci inovací. Podnikatelé a společnosti, do kterých investujeme, těží z naší technické a vědecké odbornosti a stejně tak z možnosti své inovace testovat a poprvé uvádět v život.

Zjistěte více o společnostech, do kterých STV investuje

Inovace pro malé podniky

Malé podniky jsou velmi často studnou nových nápadů a specializované odbornosti. Právě to nám může pomoci urychlit inovaci energetických technologií ve společnosti Shell. Spojujeme se s výzkumnými programy malých společností, abychom identifikovali ty nejchytřejší a nejlepší začínající firmy a technologie po celém světě. Zveme je, aby se staly součástí iniciativy Inovace pro malé podniky společnosti Shell.

Pracujeme s inovátory, jejichž projekty jsou vědecky, technicky a komerčně proveditelné. Na oplátku nabízíme technické zdroje, příležitosti k testování, finanční vedení a možnost stát se dodavatelem společnosti Shell.

Zjistěte více o naší iniciativě pro inovaci

Inovativní spolupráce

Při naší cestě za uspokojením světové poptávky po energii spolupracujeme s vládami a špičkovými odborníky v odvětví. Naše spolupráce sahá od vývoje pokročilých paliv až ke zlepšování zpracování dat v oblasti IT.

Podívejte se, jak spolupracujeme s univerzitami, společnostmi a instituty, abychom inovaci hnali kupředu

Více o energii a inovacích

Budoucnost energie

Využíváme know-how, technologie a inovace, abychom dodali více čisté energie rostoucí populaci světa.

Překonávání technologických problémů

Neustále vyvíjíme nové inovativní technologie, jak nacházet a bezpečně (a dostupně) získávat energii z těžce přístupných míst.