Společnost Shell Czech Republic a.s. má zavedený integrovaný systém managementu kvality a životního prostředí (QMS a EMS) a systém energetického managementu (EnMS), viz. závazek vedení společnosti v dokumentu Politika.pdf a certifikaci v rozsahu přiložených certifikátů.