Přinášíme vám: kompenzaci emisí CO₂

Kompenzace emisí CO₂

Objednávkou služby týkající se kompenzace emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů (N₂O a CH₄) uvolněných do ovzduší v rámci životního cyklu pohonných hmot zakoupených prostřednictvím palivové karty Shell se můžete zapojit do mechanismu, jehož cílem je přispět ke snižování emisí skleníkových plynů v ovzduší, a tím i ke zmírnění negativního vlivu spotřeby pohonných hmot na životní prostředí. Emise skleníkových plynů, jejichž vzniku nedokážete předejít, můžete nyní vykompenzovat jednoduše a bez zbytečné administrativní zátěže.

Jak u nás funguje kompenzace emisí CO₂?

Kliknutím na označenou oblast se dozvíte další informace
Kliknutím na označená políčka se dozvíte víc.
Podrobnosti 1

Rozhodli jste se kompenzovat svoji uhlíkovou stopu, resp. emise CO₂ a dalších skleníkových plynů vyprodukované v rámci životního cyklu pohonných hmot ? Skvělá volba! Vaši řidiči budou nadále používat palivovou kartu Shell při tankování pohonných hmot tak jako doposud.

Podrobnosti 2

Na základě spotřeby pohonných hmot vašeho vozového parku vypočítáme odpovídající množství emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů uvolněných do ovzduší v rámci životního cyklu těchto pohonných hmot.

Podrobnosti 3

Společnost Shell provede potřebné úkony směřující ke kompenzaci ekvivalentního množství emisí skleníkových plynů spočívající v obstarání tzv. uhlíkových kreditů, jejichž prostřednictvím se financují projekty na ochranu a obnovu přírodních ekosystémů zaměřených na dosahování úspor emisí skleníkových plynů.

Podrobnosti 4

Společnost Shell vám vydá jednou za rok certifikát obsahující údaj o počtu tzv. uhlíkových kreditů prokazujících kompenzaci příslušného množství emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů.

Kliknutím na označenou oblast se dozvíte další informace

Výhody pro vás

 • Budowanie eko-wizerunku

  Udržitelný rozvoj

  Udržitelný rozvoj podnikání je základem dlouhodobého úspěšného fungování firem na trhu. Díky němu si budujete důvěru u svých zákazníků, ale také inspirujete své zaměstnance, aby se zapojili do aktivit na snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

 • Odpowiedzialność społeczna

  Společenská odpovědnost

  Investice do kompenzace emisí CO2 a dalších skleníkových plynů pomáhá utvářet udržitelnější energetickou budoucnost pro všechny a zlepšuje kvalitu života nás všech.

 • Przewaga konkurencyjna

  Konkurenční výhoda

  Díky kompenzaci emisí CO2 a dalších skleníkových plynů a svému ekologickému přístupu se stanete atraktivnějším obchodním partnerem. Zodpovědný přístup k životnímu prostředí je jednou ze základních hodnot v dnešním podnikatelském prostředí.

 • Prosty mechanizm

  Funguje to jednoduše

  S námi je kompenzace emisí CO2 mimořádně jednoduchá. Vypočítáme množství emisí skleníkových plynů, které jsou do ovzduší uvolněné v rámci životního cyklu pohonných hmot zakoupených prostřednictvím palivové karty Shell, a určíme výšku poplatku, který je potřeba uhradit za účelem nákupu tzv. uhlíkových kreditů, jejichž prostřednictvím se financují některé z projektů na ochranu přírody zaměřených kompenzaci emisí CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře.Více informací o projektech naleznete na našich stánkách (v angličtině) https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html

Co znamená zavedení kompenzace emisí CO₂ ve vaší společnosti?

 • Určíme množství emisí CO2 a dalších skleníkových plynů uvolněných do ovzduší v rámci životního cyklu pohonných hmot – od těžby nerostných surovin, přes jejich zpracování až po spotřebu ve vašich vozidlech a provedeme potřebné úkony směřující ke kompenzaci těchto emisí.
 • Bezproblémové zařazení do aktuálních procesů včetně fakturace.
Zjistěte víc

Naše ambice

CO2 compensation
Do 2035 roku

Do roku 2035

Snížíme uhlíkovou stopu našich produktů přibližně o 30 %.


Do 2050 roku

Do roku 2050

Dosáhneme nulových čistých emisí.*


Ben van Beurden

Svět musí změnit způsob, jakým využívá energii, a společnost Shell k tomu musí přispět poskytováním řešení, která pomohou našim zákazníkům snižovat emise skleníkových plynů.

Ben van Beurden - generální ředitel společnosti Shell

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Odesláním shora uvedených osobních údajů berete na vědomí, že tyto osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí – Shell Fleet Solutions, které je k dispozici našich stránkách.

* „Kompenzace emisí CO₂ “ znamená, že společnost Shell je zapojena do mechanismu, jehož cílem je kompenzovat ekvivalentní množství oxidu uhličitého (CO₂) a dalších skleníkových plynů – metanu (CH₄) a oxidu dusného (N₂O) uvolněné do ovzduší při těžbě surovin, přepravě, výrobě, distribuci a spotřebě pohonných hmot, a to prostřednictvím finanční podpory projektů na ochranu přírody.

Více v sekci Firemní zákazníci

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.