V této sekci

Co znamená udržitelný rozvoj pro společnost Shell

Pro společnost Shell představuje udržitelný rozvoj poskytování nezbytné energie rostoucí populaci při současném respektování lidí, jejich bezpečnosti a životního prostředí.

Životní prostředí

Společnost Shell poskytuje energii zodpovědným způsobem, pomáhá světu přiblížit se budoucnosti, v níž energie, kterou používáme, způsobuje minimální dopad na planetu.

Komunity

Naším cílem je být dobrým sousedem kdekoli, kde sídlíme. Snažíme se proto přispívat k blahobytu místních komunit.

Bezpečnost

Našim cílem je dodávat energii zodpovědně a bezpečně. Zabránit úrazům našich zaměstnanců, smluvních partnerů, místních obyvatel a škodám na životním prostředí.

Transparentnost

Podnikat jednoznačně a otevřeně je závazek, na kterém usilovně pracujeme. Podporujeme transparentnost napříč naším odvětím všude tam, kde je to možné.

Hlášení

Dobrovolně sepisujeme zprávu - otevřeně a čestně - o naší ekologické a společenské zodpovědnosti již od roku 1997.