Čerpací stanice Shell na území České Republiky jsou od 1.5.2006 oprávněny používat symbol Pečeť kvality. Jedná se o program, který zahrnuje služby spojené se sledováním a vyhodnocováním kvality pohonných hmot, které se prodávají na čerpacích stanicích.

Na základě zkoušek a testování odebraných vzorků paliv je udělováno oprávnění používat symbol Pečeť kvality. Společnost Shell se do tohoto projektu zapojila, protože chce svým zákazníkům nabídnou 100% jistotu, že všechna paliva, která se na čerpacích stanicích Shell prodávají jsou pravidelně testována a to nezávislou akreditovanou laboratoří - Ústavem paliv a maziv, a.s.

Symbol Pečeť kvality je udělován pouze při splnění velmi přísných podmínek a kritérií, které zejména spočívají:

Statistickém sledování kvality pravidelně odebíraných vzorků paliv – v případě nedodržení předem stanovených limitů hrozí pozastavení či odebrání symbolu Pečeť kvality

Kategorie < 90% shody výsledků v ročním období < 95% shody výsledků v ročním období 95-97% shody výsledků v ročním období > 97% shody výsledků v ročním období
A odebrání PK
pozastavení PK, přesun do kat. B setrvání v kat. A
-
B odebrání PK pozastavení PK, přesun do kat. C setrvání v kat. B
přesun do kat. A
C odebrání PK pozastavení PK, setrvání v kat. C
setrvání v kat. C
přesun do kat. B

* PK - pečeť kvality

  • Při zjistění závažné chyby se musí zastavit prodej PHM, u kterých byla zjištěna závažná chyba, a prodej takové PHM se smí znovu zahájit až po provedení revizního odběru a testů, při kterých se prokáže odstranění závad
  • V případě Motorové nafty MN se jedná o závažnou chybu, pokud bude při testech zjištěn (ai) bod vzplanutí pod 45 °C nebo (aii) obsah síry nad 71 mg/kg nebo (aiii) když při destilační zkoušce předestiluje 95% objemových při teplotě nad 366°C nebo (aiv) pokud dojde k jakékoliv kombinaci dvou nebo více možností uvedených pod písmeny (ai), (aii) a (aiii).
  • V případě Benzínů BA je za závažnou chybu považován (bi) konec destilace při destilační zkoušce nad 220 °C nebo (bii) odchylka OČVM a OČMM nad 0,3 nebo (biii) obsah síry nad 71 mg/kg nebo (biv) obsah draslíku pod 3,0 mg/dm3 nebo (bv) pokud dojde k jakékoliv kombinaci dvou nebo více možností uvedených pod písmeny (bi), (bii), (biii) a (biv).
  • ÚPM je oprávněn přistoupit k odebrání PK, jestliže (a) partner nezastavil prodej PH, u které byla zjištěna závažná chyba nebo (b) zahájil prodej takové pohonné hmoty před vyhodnocením kvality revizního odběru nebo (c) byla u revizního odběru zjištěna znovu závažná.

Více podrobností o programu Pečeť kvality na www.dobrapumpa.cz

VÍCE V SEKCI PRO MOTORISTY

Vyhledávač čerpacích stanic

Najděte nejbližší čerpací stanici Shell pomocí našeho vyhledávače a naplánujte si trasu.

Akce

Vyzkoušejte naše skvělé, cenově výhodné nabídky a atraktivní odměny, které můžete na své nejbližší čerpací stanici získat.