Životy a živobytí, ekonomiky a komunity, to všechno je závislé na pohodlné, spolehlivé a cenově dostupné energii. Jenom s ní budou moci prosperovat a růst. Lidé ještě nikdy nebyli natolik propojení. Stále více z nás se těší z lepších příležitostí, lepšího zdraví a vyššího životního standardu.

Většina energie, kterou v dnešní době spotřebováváme, pochází z ropy a uhlí. Zemní plyn je také na vzestupu. Tato uhlovodíková paliva napájí, ohřívají a ochlazují domovy a pracoviště, pohání přepravní systémy, které nás dostanou do práce a do školy, nebo nás odvezou na naši dovolenou. Díky nim mohou průmyslová odvětví udržovat naše životy a poskytovat chemické složky, ze kterých se skládá většina produktů, které kupujeme - třeba i zařízení, které teď používáte, abyste si tuto stránku přečetli.

Globální poptávka je na vzestupu, pohání ji rostoucí populace s rostoucími životními standardy.

Odhaduje se, že do roku 2050 vzroste počet lidí na planetě na 9 miliard. To je skoro o 2 miliardy více, než je nás tu dnes. Mnoho lidí z rozvojových zemí se připojí ke světové střední třídě. Budou si kupovat ledničky, počítače a jiná zařízení, která spotřebovávají energii. A mnoho z nich si koupí auta, čímž se skoro zdvojnásobí jejich počet na silnicích.

Naše města jsou čím dál tím silnějším tepem naší ekonomiky. Do poloviny století budou zhruba tři čtvrtiny populace světa bydlet ve městech. Tím se ještě zvýší tlak na jídlo, vodu a zdroje energie, které jsou nezbytné pro náš společný blahobyt a prosperitu.

Přečtěte si o práci společnosti Shell pro budoucí města

Experti se shodují, že globální poptávka po energii se do roku 2050 zdvojnásobí v porovnání s rokem 2000. Zároveň s tím, bude stále důležitější překonat klimatické změny způsobené emisemi oxidu uhličitého (CO2) a jiné ekologické tlaky.

Ke zvládnutí těchto výzev budeme potřebovat radikální změnu v systému globální energie a rozsahu nových energetických zdrojů. Protože energetický systém je tak rozsáhlý a poptávka po energii roste tak rychle, zvládnout tuto výzvu bude vyžadovat obrovské úsilí od nás všech.

Čistší energie budoucnosti

Společnost Shell se s využitím energetických scénářů připravovala na výzvu budoucnosti s nízkými emisemi CO2 už nějaký čas.

Naše nové scénáře New Lens Scenariospopisují možnou budoucnost, kde by obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární nebo větrná, mohly do roku 2060 poskytovat až 40 % globální energie. Slunce by se pak v následující dekádě stalo hlavním zdrojem energie na světě.

Přečtěte si více o energetických scénářích společnosti Shell a stáhněte si jejich kopie

Pohled shora na projekt Quest CCS v Kanadě
Projekt Quest CCS v Kanadě

Jak se energetický systém vyvíjí, uhlovodíky budou stále hrát zásadní roli v následujících desetiletích. Poskytují nám tak potřebnou energii, která pohání dopravu, především leteckou, ale i produkty každodenní potřeby, od plastů až po ocel.

Využíváme naše know-how, technologie a inovace, abychom poskytovali více čistší energie a naplnili rostoucí potřeby světa. Hledáme také způsoby, jak energii využívat efektivněji. Spolupracujeme s partnery, komunitami, vládami a dalšími institucemi, abychom toho dosáhli způsoby, které budou ekologicky i sociálně odpovědné.

V dnešní době zemní plyn, nejčistší uhlovodíkové palivo, tvoří více než polovinu naší produkce. Věříme, že bude klíčový pro vytvoření udržitelné energie budoucnosti, a to zejména pro výrobu energie. Jeho trumfem je totiž poloviční produkce CO2 a pouze desetinová produkce látek znečišťujících ovzduší v porovnání s uhlím.

Účastníme se několika projektů pro zachycování a skladování CO2 (angl. Carbon capture and storage - CCS), abychom snížili využívání uhlovodíkových paliv. Na podpoře vlády bude, aby byly finančně životaschopné a více rozšířené. Nahrazení elektrárny spalující uhlí elektrárnou spalující plyn, která má CCS, může snížit emise CO2 až o 90 %. Máme také deset let zkušeností s větrnou energií. Účastnili jsme se devíti projektů v Severní Americe a Evropě.

Doprava je pro moderní život nezbytná. Inovujeme, abychom pomáhali lidem a zboží pohybovat se čistěji a efektivněji tím, že vyvíjíme účinnější maziva a paliva včetně nízkoemisních biopaliv a vodíku. Organizujeme také školicí programy, které řidičům pomáhají zlepšit jejich vlastní spotřebu paliva.

Přečtěte si o společnosti Shell a budoucnosti dopravy

Více o energii a inovacích

Zemní plyn

Pomáháme napájet životy po celém světě s použitím zemního plynu, nejčistšího uhlovodíkového paliva.

Překonávání technologických problémů

Neustále vyvíjíme nové inovativní technologie, jak nacházet a bezpečně (a dostupně) získávat energii z těžce přístupných míst.

Možná by vás mohlo zajímat

Životní prostředí

Společnost Shell poskytuje energii zodpovědným způsobem, pomáhá světu přiblížit se budoucnosti, v níž energie, kterou používáme, způsobuje minimální dopad na planetu.

Co znamená udržitelný rozvoj pro společnost Shell

Pro společnost Shell představuje udržitelný rozvoj poskytování nezbytné energie rostoucí populaci při současném respektování lidí, jejich bezpečnosti a životního prostředí.