Úzce spolupracujeme s komunitami, abychom pochopili jejich obavy a mohli se s nimi vypořádat. Našim cílem je zcela se vyhnout jakýmkoli nepříznivým vlivům nebo tyto vlivy alespoň zvládnout, pokud se jim nedá zabránit.

Tím, že otevřeně s komunitami spolupracujeme, jsme schopní zjistit, jak a kam můžeme hodnotně a udržitelným způsobem přispívat. Přispíváme mnoha různými způsoby: vytváříme nové pracovní pozice, podporujeme místní podniky, aby se staly součástí našeho dodavatelského řetězce a poskytujeme lidem užitečná školení.

Zjistěte více o tom, jak spolupracujeme s komunitami po celém světě

Paní z Nigérie vaří na sporáku

Přístup k energii

Ve společnosti Shell využíváme naše základní obchodní dovednosti a technické prostředky tak, aby hrály aktivní roli při zlepšování přístupu komunit k energii. Zaměřujeme se zejména na oblasti, kde působíme - například v subsaharské Africe a Asijsko-pacifické oblasti. 

Naše práce na podpoře přístupu k energiím má za cíl poskytnout komunitám bezpečnou, spolehlivou a cenově dostupnou energii, která může podpořit hospodářský rozvoj a zlepšení zdravotní péče, vzdělání a živobytí. V minulosti jsme se podíleli na několika projektech zaměřených na podporu přístupu k energii ve světě. A do těchto projektů jsme investovali miliony dolarů. V některých z nich jsme poskytli komunitám osvětlení, jinde možnost výroby elektřiny nebo jsme se podíleli na menších infrastrukturních projektech.

Zjistěte více o naší práci na podporu globálního přístupu k energii.

Místní zaměstnanost a podniky

Společnost Shell přispívá k růstu ekonomik v místech, kde pracuje. 

Přispíváme především prostřednictvím přímého zaměstnávání, dodavatelského řetězce, spoluprací s vládami a partnery, abychom vytvořili pracovní místa. Dalším způsobem našeho přispívání je prostřednictvím podpory rozvoje místních podniků a dodavatelů.

Kde je to zapotřebí, poskytujeme dodatečná školení, která mají za cíl zlepšit úroveň schopností a technického know-how pracovní síly dodavatele.

Program Shell LiveWIRE pomáhá mladým podnikatelům začít s vlastním podnikáním a stimuluje ekonomický rozvoj v mnoha zemích.

Zjistěte více o tom, jak podporujeme ekonomický růst.

Rodič držící své dítě

Podpora přístupu ke zdravotní péči

I dnes miliony lidí na celém světě nemají přístup k lékařské péči. V některých komunitách, kde pracujeme, je přístup jednotlivců ke zdravotní péči omezený nebo nedostatečný.

Protože se tyto problémy snažíme řešit, organizujeme různé projekty, jejichž úkolem je poskytnutí přístupu k adekvátní zdravotní péči. V rámci těchto projektů se velmi často spojujeme s místními vládními i nevládními organizacemi nebo rozvojovými subjekty.

Zjistěte více o našich projektech na podporu přístupu ke zdravotní péči ve světě

Vzdělání

Vzdělání otevírá dveře k příležitostem a pomáhá lidem budovat lepší budoucnost.

Po celém světě máme na starosti několik projektů, kde se snažíme dát lidem šanci na lepší vzdělání a pomoct jim vybudovat lepší budoucnost.

Zjistěte více o našich mezinárodních iniciativách pro podporu vzdělávání

Více o udržitelnosti

Co znamená udržitelný rozvoj pro společnost Shell

Pro společnost Shell představuje udržitelný rozvoj poskytování nezbytné energie rostoucí populaci při současném respektování lidí, jejich bezpečnosti a životního prostředí.

Životní prostředí

Společnost Shell poskytuje energii zodpovědným způsobem, pomáhá světu přiblížit se budoucnosti, v níž energie, kterou používáme, způsobuje minimální dopad na planetu.