Propojení systémů API

Co je Shell API?

Zkratka pro Application Programming Interface, tedy rozhraní pro programování aplikací. Pomocí služby Shell API integrujete data generovaná společností Shell přímo do svých systémů, budete dostávat automatické zprávy o transakcích s kartami Shell, a vyhnete se tak nutnosti manuálního nahrávání dat.

Získat Shell API

Představení Shell API

Doba trvání: 2:15 minute

Popis:

Video představuje, jak funguje služba Shell API. 

SHELL API přepis

[Hraje hudba na pozadí]

Veselá, povznášející poprocková hudba

[Obraz]

Scéna zobrazuje listování stránkami „návodu k použití“. Na stránkách jsou zobrazena schémata a obrázky, aniž bychom je stihli pořádně zaznamenat či přečíst. 

[Komentář]

Takhle to vypadá, když máte data v izolovaných systémech s minimální integrací.

[Obraz]

Zastavíme se na obrázku, který připomíná silážový systém. Zobrazují se červené tečky, které představují data, vstupující do tří sil.

[Komentář]

A takhle, když musíte údaje zadávat i měnit ručně, někdy i opakovaně.

[Obraz]

Listujeme na další stranu, kde vidíme ilustraci zastaralých počítačů s velkým červeným křížkem, který naznačuje, že tento systém nefunguje.

[Komentář]

Pokud potřebujete automatizované efektivnější a účinnější řešení, objevte službu Shell API.

[Obraz]

V navazující scéně se prolistujeme až na titulní stránku příručky. Na žlutém obalu se objeví bílé rotující kruhy.

[Zobrazení textu]

Shell APIs

[Komentář]

API je zkratka pro Application Programming Interface, tedy rozhraní pro programování aplikací.

[Obraz]

Příručka se nám znovu otevírá na bílé stránce, kde se zobrazí žluté a červené kroužky, které se pohybují. Uprostřed se nám zobrazí text.

[Titulek]

Application Programming Interface

[Obraz]

Na lince kruhu se zobrazí žlutá ikona webové stránky a posouvá se ve směru hodinových ručiček po obvodu kruhu.

[Komentář]

Aplikace může být webová stránka,

[Obraz]

Na kruhu se objeví šedá ikonka, znázorňující mrak se schématem. Dále se objeví červená ikonka s ozubenými kolečky. Tyto dvě ikonky se také posouvají ve směru hodinových ručiček po obvodu kruhu.

[Komentář]

software, koncový systém nebo appka.

[Obraz]

Ve scéně se objeví modrá ikonka s telefonem a putuje po obvodu kruhu společně s třemi ostatními ikonami.

[Komentář]

Ať už mají jakoukoli podobu, ve světě konektivity jsou API vaši poslové,

[Obraz]

Kruhy s ikonami se posunou směrem nahoru, až zmizí ze scény. Scéna sleduje žluté šipky vedoucí dolů, kde se nám zobrazí žlutý rámeček s ilustrací ruky držící obálky.

Scéna ukazuje kruhy pohybující se nahoru a za horní část snímku, jak sledujeme žluté šipky směřující dolů. Čáry odhalují rozšiřující se žlutý rámeček s ilustrací ruky držící obálku.

[Obraz]

Vidíme animaci otáčející se stránky, ruka s obálkou zmizí a objeví se žlutá čára s červenou tečkou. Červená tečka cestuje po žluté čáře jako po trati.

[Komentář]

kteří přenášejí všechny vaše digitální požadavky tam,

[Obraz]

Scéna ukazuje okamžik, kdy se červená tečka setká s koncovým bodem na žluté čáře a přemění se na žlutou tečku, která se vydá zpět po žluté čáře.

[Komentář]

kam se mají dostat, a přinášejí zpět řešení, která potřebujete.

[Obraz]

Scéna ukazuje, jak se nyní žlutá tečka setkává s opačným koncovým bodem na žluté čáře a opět se mění na červenou, která okamžitě putuje zpět podél žluté čáry. Současně se kamera stáhne zpět a ukáže další žluté a červené tečky putující podél svých vlastních linií na propojené síti.

[Obraz]

Schéma se žlutými čárami zmizí. Objeví se ilustrovaná scéna páru sedícího v restauraci, který obsluhuje číšník s poznámkovým blokem.

[Komentář]

Jako číšník v restauraci,

[Obraz]

V obraze se objeví bublina, která zobrazuje humra. Naznačuje tak mužovu objednávku. Poté se zobrazí žlutá šipka, která naznačuje předání objednávky do kuchyně.

[Komentář]

který vaši objednávku odevzdá přímo do kuchyně.

[Obraz]

V tuto chvíli se obraz posune doleva, pár u stolu i s číšníkem zmizí. Na scéně se objeví restaurační kuchyně s personálem a číšníkem, nad jehož hlavou se objeví bublina s ilustrací humra.

[Komentář]

Číšník je spojovacím článkem mezi vaším stolem a rušnou, komplikovanou kuchyní.

[Obraz]

Nad hlavami personálu se objeví postupně tři bubliny, které zobrazují detaily jejich jednotlivých úkonů – mytí nádobí, smažení, krájení.

[Komentář]

Umožňuje vám vychutnat si v pohodlí skvělé jídlo, aniž byste byli vystaveni hektickému dění za oponou,

[Obraz]

Obraz se posune doprava, kuchyně mizí a opět se nám zobrazuje pár u stolu, u něhož stojí číšník. Objeví se bublina, ve které vidíme, jak se nadzvedává poklop z talíře, na němž je již naservírovaný humr. Poté se objeví druhá bublina, v níž je detail muže, který si pochutnává na svém jídle.

[Komentář]

a zajišťuje, že vše probíhá hladce.

[Obraz]

Scéna ukazuje, že se stránka znovu otočí a objeví se červené a žluté obíhající kruhy.

[Komentář]

Shell API nabízí způsob, jak integrovat data a služby od společnosti Shell

[Obraz]

Uprostřed kruhu se zobrazí binární kód s bílým nápisem na červeném pozadí.

[Titulek]

DATA & SERVICES

[Komentář]

do vašich vlastních systémů,

[Obraz]

Vnitřek kruhu s binárním kódem mizí a vystřídá jej nejprve ikona ozubeného kolečka, poté telefonu a následně webové stránky.

[Komentář]

aplikací a webových stránek.

[Obraz]

Ilustrace s kroužky se posouvá nahoru, až zmizí z obrazu. Obraz sleduje žluté šipky směřující dolů.

[Komentář]

Zbavte se pomalých ručních přenosů dat.

[Obraz]

Scéna zobrazuje muže sedícího u počítače, do kterého manuálně zadává data. Na stole leží vysoké stohy papíru. Zobrazí se žlutý box s červeným křížkem.

[Komentář]

Automatizujte každodenní procesy a manuální úlohy.

[Obraz]

Stohy papírů zablikají a zmizí společně s ikonou žlutého boxu s červeným křížkem. Na obrazovce počítače se objeví žluté schéma. Vedle monitoru se objeví box se žlutým rámečkem a třemi obdélníky, které zobrazují nové funkce.

[Obraz]

Předchozí scéna mizí, zobrazuje se detail ruky držící chytrý telefon uvnitř auta. Na obrazovce telefonu se objevují modré ikony tankovacích stojanů, jedna z ikon je vybrána a označena zeleně.

[Titulek]

SELECT PUMP

[Titulek]

AUTHORIZED

[Komentář]

Zaveďte do svých systémů nové možnosti a funkce.

[Komentář]

Objevte nové příležitosti.

[Obraz]

Ruka s telefonem sklouzne z obrazovky doleva, projde kolem volantu, scéna zmizí.

[Komentář]

Pokud jste zákazníkem s palivovou kartou Shell, naše služba API vám umožní

[Obraz]

Na scéně se objeví tři žlutě orámované boxy. V levém boxu vidíme muže, který drží tablet, v prostředním je červené znaménko plus a v pravém palivová karta Shell. Poté se objeví žluté šipky a kamera je sleduje směrem dolů, kde se objeví tablet s barevnými ikonami.

[Komentář]

integrovat data o transakcích palivovými kartami Shell do vašich systémů pro správu vozového parku

[Obraz]

Na tabletu se zobrazí rozkliknutí jedné z barevných ikon. Vidíme modré pozadí s třemi obdélníky, které znázorňují individuální přehled.

[Komentář]

a vytvořit si individuální přehled.

[Komentář]

Nastavit automatizované kroky, jako je objednávání a blokování karet.

[Obraz]

V této scéně se tablet i s rukou posouvá doprava a mizí.

Zobrazuje se nám muž s tabletem a nad ním šedý nápis.

[Zobrazení textu]

FLEET MANAGER

[Obraz]

Scéna ukazuje žluté šipky směřující od muže k palivovým kartám Shell, které se objeví a vytvoří řetězec karet a šipek. Na jedné straně se u karet objeví zelené fajfky a na druhé straně červené křížky.

[Obraz]

Obraz se posouvá doleva a mizí. Vidíme červené auto u tankovacích stojanů Shell. Poté se zobrazí dvě bubliny se žlutými linkami vedoucími z auta. Horní bublina zobrazuje ruku s telefonem, na kterém si řidič vybírá číslo stojanu. Spodní bublina ukazuje více ikon aplikací. Bubliny mizí a zobrazuje se tankující řidič vedle auta. Následně řidič mizí a auto odjíždí.

[Komentář]

Použijte Shell SmartPay API ve svých vlastních aplikacích nebo v infotainment systému vašeho vozidla, aby mohli uživatelé platit za palivo přímo z auta.

[Obraz]

Scéna ukazuje otočení stránky. Zobrazuje se červený kruh, který se otáčí.

[Obraz]

Červený kruh doplní další kruhy a společně se otáčejí.

[Komentář]

A to je teprve začátek. Vyberte si jednu úroveň služby API… nebo je kombinujte, abyste získali ještě víc.

[Obraz]

Scéna ukazuje, jak se síť žlutých čar rozvětvuje od kruhů do všech stran. Uprostřed kruhů se objeví modrá ilustrace visacího zámku, který se po chvíli odemkne, a objeví se žlutá ikona s fajfkou.

[Komentář]

Pokročilé funkce, které vám umožní odhalit váš obchodní potenciál.

[Obraz]

Stránka se otočí na novou, kruhy mizí a zobrazuje se žluto-červený nápis na bílém pozadí.

[Komentář]

Jednodušší, efektivnější a účinnější .

[Titulek]

SHELL APIS

ACCESS THE POWER OF INTEGRATION

[Komentář]

Integrujte ještě dnes. Zítra pocítíte změnu.

[Obraz]

Stránka se znovu otáčí, nápis mizí a objevuje se nový nápis.

[Titulek]

DISCOVER MORE 

WWW.DEVELOPER.SHELL.COM

[Komentář]

Objevte víc.

[Obraz]

Text zmizí a uprostřed záběru se objeví logo Shell.

Využijte svá data na maximum

 • Automatizácia

  Automatizace

  Automaticky integrujte denní transakční data uskutečněná kartami Shell s vlastními aplikacemi a systémy, což pomůže snížit časově náročné manuální úlohy.

 • Kontrola

  Kontrola

  Získejte přehled a kontrolu nad kartami Shell a výdaji a snižte celkové náklady.

 • Flexibilita

  Flexibilita

  Naše jednotlivé balíčky služeb API vám umožní využívat široký rozsah funkcí a vzájemně je kombinovat, čímž získáte větší flexibilitu při zlepšování procesů.

 • Bezpečnosť

  Bezpečnost

  Zvyšte kontrolu nad výdaji pomocí pokročilých funkcí rozhraní API pro správu karet. Díky tomu snížíte riziko zneužití karet.

Karta a zabezpečenie

KARTA A ZABEZPEČENÍ

Automatizujte nastavení jednotlivých karet, které jsou vydávány řidičům, a mějte lepší kontrolu nad jejich používáním karty Shell.

 • Můžete rychleji a snadněji blokovat, objednávat nebo rušit karty Shell, a to buď jednotlivě, nebo všechny najednou.
 • Správa až 500 karet Shell prostřednictvím jednoho profilu s omezeními.
 • Lepší kontrola používání karty Shell jejím držitelem, včetně plánování období zablokování a odblokování.
 • Nastavte limity a omezení používání karet Shell, abyste mohli spravovat výdaje na jednotlivé druhy zboží a služby a restrikce přístupu do zemí, sítí a čerpacích stanic.

DATA A REPORTING

Mějte kompletní přehled o nákladech vašeho vozového parku díky integraci dat a služeb souvisejících s používáním karet Shell do vlastních systémů pro správu vozového parku.

 • Pravidelné automatické zasílání přehledu o transakcích na vaší kartě Shell.
 • Automatické výzvy k akci a automatizované úlohy.
 • Zjednodušte procesy, omezte ruční zadávání dat a časově náročné úkoly, vylepšete integrovaný reporting na úrovni vozidel a řidičů.
Shell Smartpay

SHELL SMARTPAY

Naše funkce Shell SmartPay využívá rozhraní API při mobilní platbě za palivo na čerpacích stanicích Shell prostřednictvím vaší vlastní mobilní aplikace nebo systému ve vozidle, což umožní rychlejší a snadnější tankování.

 • Umožňuje digitalizaci vaší karty Shell a vytvoření virtuálních karet.
 • Usnadněte svým řidičům život pomocí jednoduché platformy, která jim umožní vyhledávat stanice, platit za palivo a další, to vše v jedné aplikaci.