Naším cílem je nulový výskyt incidentů (Goal Zero).

Naše strategie nulového výskytu incidentů má za cíl zajistit, aby napříč všemi našimi provozy nedošlo k žádnému úrazu nebo úniku. Každý pracovník společnosti Shell o to každodenně usiluje.

Abychom dosáhli našeho cíle nulového výskytu incidentů, soustředíme se na tři oblasti bezpečnostních rizik, které jsou pro náš typ činností největší: riziko bezpečnosti osob, procesů a přepravy.

Chceme přispět ke zlepšení výkonu v oblasti bezpečnosti v celém energetickém průmyslu. Spolupracujeme s obchodními sdruženími v odvětví a profesními organizacemi. Dělíme se s nimi, jejich operátory a dodavateli o své zkušenosti, standardy a znalosti na poli bezpečnosti.

Zjistěte více o naší strategii nulového výskytu.

Bezpečnostní školení personálu

Bezpečnost osob

Bezpečnost je naší hlavní prioritou. Každý, kdo pracuje pro nás nebo s námi, hraje důležitou úlohu v tom, aby ve společnosti Shell vytvořil bezpečnější pracovní prostředí. Od našich zaměstnanců očekáváme dodržování bezpečnostních pravidel a nařízení, které se k jejich práci vztahují. Očekáváme, že vždy zasáhnou, pokud podmínky nejsou bezpečné, a že budou respektovat své kolegy a komunity, kde pracujeme.

Zjistěte více o bezpečnosti osob ve společnosti Shell.

Bezpečnost procesů

Bezpečnost procesů začíná už v rané fázi designu výrobních závodů a trvá po celou dobu jejich životního cyklu. Hlavním cílem je zajistit, že jsou provozovány bezpečně, jsou dobře udržované a pravidelně kontrolované, abychom identifikovali a vyřešili jakákoli potenciální rizika bezpečnosti procesu.

Zjistěte více o bezpečnosti procesů ve společnosti Shell.

Dáma s bezpečnostním vybavením řídí vozidlo

Bezpečnost přepravy

Pozemní přeprava je nedílnou součástí mnoha z našich obchodních aktivit. Dohromady zaměstnanci a smluvní partneři společnosti Shell v 70 zemích světa najezdí skoro 1 miliardu kilometrů každý rok. Pro představu je to jako jet každý den 70krát kolem Země. Naše filozofie bezpečnosti provozu se zaměřuje především na rizikové oblasti, jako jsou schopnosti řidiče, stav vozidla, stav vozovek a místní prostředí. Je pravdou, že se především snažíme naši potřebu pozemní přepravy snížit, protože ta nejbezpečnější cesta je ta, kterou neabsolvujete.

Zjistěte více o bezpečnosti přepravy ve společnosti Shell.

Zdraví a blaho zaměstnanců

Ve společnosti Shell věříme, že správné pracovní a životní podmínky podporují bezpečnější a produktivnější pracovní prostředí.

Zjistěte více o tom, jak dbáme o bezpečnost a blaho našich zaměstnanců a smluvních partnerů.

Správa produktů

Produkujeme ropu a zemní plyn a zpracováváme je do podoby paliv, maziv a chemikálií, které se používají pro výrobu mnoha předmětů každodenní potřeby. Proto pečujeme o to, aby tyto produkty byly bezpečné od výroby až po jejich likvidaci. Tento proces nazýváme správa produktů.

Abychom pochopili a mohli řídit případná zdravotní, bezpečnostní nebo ekologická rizika, která mohou naše výrobky představovat, pečlivě je hodnotíme. Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky a dodavateli a zaznamenáváme veškeré změny našich produktů. Podporujeme také výzkum, který nám pomáhá ještě více snížit jejich rizika.

Zjistěte více o správě produktů ve společnosti Shell. Prohlédněte si bezpečnostní listy a souhrnná hlášení ze správy produktů

Více o udržitelnosti

Co znamená udržitelný rozvoj pro společnost Shell

Pro společnost Shell představuje udržitelný rozvoj poskytování nezbytné energie rostoucí populaci při současném respektování lidí, jejich bezpečnosti a životního prostředí.

Transparentnost

Podnikat jednoznačně a otevřeně je závazek, na kterém usilovně pracujeme. Podporujeme transparentnost napříč naším odvětím všude tam, kde je to možné.