Všeobecné -obchodní zásady společnosti Shell

Jako globální energetická společnost působící v náročném světě, jsme si stanovili vysoké standardy výkonu a etického chování. Lidé nás soudí podle toho, jak jednáme. Naši pověst proto udržujeme díky dodržování stěžejních hodnot naší společnosti - poctivost, bezúhonnost a respekt k lidem. Našich osm obchodních zásad je založeno na našich stěžejních hodnotách a podporují důvěru, otevřenost, týmovou práci, profesionalitu a hrdost na to, co děláme.

Jsme jednou z prvních globálních společností, která zformulovala a sdílí své vize tím, že již v roce 1976 zveřejnila své Všeobecné obchodní zásady společnosti. V rámci těchto zásad, jsme se zavázali přispět k udržitelnému vývoji, vyvažování krátkodobých a dlouhodobých zájmů a integraci ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů do našeho rozhodování.

Očekáváme, že všichni zaměstnanci a dodavatelé společnosti Shell, i ti ze sdružených podniků, na kterých se podílíme, chápou a vždy jednají podle našich zásad podnikání. Také podporujeme dodavatele a sdružené podniky, se kterými nespolupracujeme, aby postupovali podle rovnocenných zásad.

Stáhněte si Všeobecné obchodní zásady společnosti Shell

Kodex chování společnosti Shell

Náš Kodex chování radí zaměstnancům, jak uplatňovat Všeobecné obchodní zásady společnosti Shell v souladu s našimi stěžejními hodnotami. Poskytuje praktické rady o tom, jak postupovat v souladu se zákony a platnými předpisy, jak se chovat ve vztahu k zákazníkům, komunitám a kolegům.

Zákonné požadavky, které jsou na nás kladeny, nebyly ještě nikdy tak komplexní a náročné. Kodex chování společnosti Shell ujasňuje standardy, které by naši zaměstnanci měli dodržovat a jak by se měli chovat.

Kodex chování společnosti Shell proto pokrývá oblasti jako boj proti korupci, národní a mezinárodní obchod, lidé a bezpečnost, zabezpečení informací a majetku a komunikace.

Stáhněte si Kodex chování společnosti Shell

Více na stránce O nás

Kdo jsme

Zjistěte více o našem podniku, zaměstnancích a o tom, jak pracujeme společně na podpoře pokroku pomocí více a čistějších energetických řešení.

Značka Shell

Značka Shell podporuje naše hodnoty a kvalitu našich produktů a služeb po celém světě.

Možná by vás mohlo zajímat

Transparentnost

Podnikat jednoznačně a otevřeně je závazek, na kterém usilovně pracujeme. Podporujeme transparentnost napříč naším odvětím všude tam, kde je to možné.

Kariéra

Zjistěte jaký vliv můžete mít, díky své kariéře ve společnosti Shell.

Budoucnost energie

Využíváme know-how, technologie a inovace, abychom dodali více čisté energie rostoucí populaci světa.