Sluncem zalitá silniční cesta mezi zalesněnými horami

VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTU DEKARBONIZACE

Shell Fleet Solutions spouští program Směr nulové emise. Naše služby a řada řešení jsou navrženy tak, aby vám pomohly identifikovat a zvolit nejvhodnější způsob snižování emisí vašeho vozového parku s přihlédnutím k vašim specifickým potřebám.

Ambicí společnosti Shell je dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí* svých produktů.
Prozkoumejte naše řešení pro vozové parky:

*„Nulovými čistými emisemi“ se rozumí také skutečnost, že společnost Shell se zapojuje do mechanismu, jehož cílem je kompenzovat emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů uvolněných do atmosféry během těžby surovin, přepravy, výroby, distribuce a spotřeby paliva, a to prostřednictvím transakcí, jejichž pomocí se financují projekty zaměřené na postupné snižování emisí v atmosféře přirozenými přírodními procesy, včetně zabránění degradaci přírodních ekosystémů. Kromě oxidu uhličitého (CO₂) jsou dalšími skleníkovými plyny přispívajícími ke globálnímu oteplování metan (CH₄) a oxid dusný (N₂O).