Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) by do roku 2040 mohla vzrůst světová poptávka po zemním plynu o více než polovinu.

Zemní plyn je nejčistší uhlovodíkové palivo. Hledáme a těžíme ho jak na moři, tak na pevnině. Tvoří více než polovinu naší dnešní produkce.

Výhody zemního plynu

Zemní plyn je uhlovodíkové palivo, které je při hoření nejčistší. Proti uhlí spalovanému za účelem výroby elektřiny, produkuje totiž zhruba polovinu oxidu uhličitého (CO2) a jen desetinu látek znečišťujících ovzduší.

Je ho dostatek. Pokud by spotřeba zůstala na stejné úrovni jako dnes, měli bychom dostatek využitelných zdrojů plynu na dalších zhruba 230 let.

Je univerzální. Elektrárna spalující zemní plyn potřebuje pro rozběh mnohem méně času než elektrárna spalující uhlí. Díky této flexibilitě je zemní plyn skvělým partnerem obnovitelným zdrojům energie, jako je solární nebo větrná energie, které jsou dostupné, pouze pokud svítí slunce nebo fouká vítr. 

Zkapalněný zemní plyn (LNG)

Zemní plyn zmrazíme na teplotu -162 °C a proměníme ho tím v kapalinu. Tím snížíme jeho objem až 600krát. Díky tomu je velmi jednoduché a ekonomické jej přepravovat do míst po celém světě, která potřebují více energie. Následně pak, před distribucí LNG domácnostem a podnikům, jej proměníme zpět na plyn.

Jakožto průkopník LNG, poskytla společnost Shell technologii pro vůbec první komerčně využívanou elektrárnu na LNG na světě. Bylo to v roce 1964 a společnost Shell tehdy dodala svůj vůbec první komerční náklad LNG, čímž zahájila obchodování po celém světě. Od té doby navrhujeme a stavíme elektrárny na LNG.

Zjistěte o LNG více na naší globální webové stránce

Plovoucí LNG (FLNG)

Elektrárny na LNG se tradičně staví na pevnině. Ale společnost Shell vybudovala obří plovoucí zařízení pro produkci zemního plynu přímo na moři. Je jím Prelude FLNG. Je to vůbec největší plovoucí zařízení, které kdy bylo vybudováno. Je 488 metrů dlouhé a 74 m široké.

Společnost Shell vyvinula revoluční technologii, díky níž může být zemní plyn vytěžen, zkapalněn, uložen a poté naložen do zásobníků, a to vše na moři. Díky tomu můžeme těžit ve shluku menších vzdálených polí jen s použitím jednoho zařízení. Nebo můžeme využít jedno větší pole a několik zařízení FLNG.

Zjistěte více o zařízení Prelude FLNG na naší globální webové stránce

Nákladní automobil se připravuje na tankování u čerpací stanice LNG společnosti Shell

LNG pro přepravu

Jako nízkoemisní palivo by zemí plyn mohl představovat větší část energetického mixu pro přepravu, a to společně s vývojem účinnosti spalování vozidel, vývojem biopaliv a pohonů na vodík a elektřinu.

Zkoumáme možnosti použití LNG jakožto paliva pro přepravu nákladními vozy a loděmi. Srovnáváme ekonomické a environmentální výhody v porovnání s naftou a benzínem. Jeho další použití by mohlo být ve vlacích, těžebním odvětví a průmyslových aplikacích. Hledáme také způsoby, jak LNG více využívat v našem provozu.

Zjistěte více o LNG jakožto palivu pro přepravu na naší globální webové stránce

Gas-to-liquids (GTL)

Technologie Gas-To-Liquid společnosti Shell (GTL) přeměňuje zemní plyn na vysoce kvalitní kapalné produkty, které by jinak musely být vyrobené ze surové ropy. Mezi nimi jsou i paliva pro přepravu, motorové oleje a nezbytnosti každodenního používání, jako jsou plasty, prací prášky a kosmetika.

Výrobky GTL jsou bez barvy a zápachu. Neobsahují v podstatě žádné nečistoty -síru, aromáty nebo dusík, které se běžně vyskytují v surové ropě.

Zjistěte více o technologii Gas-To-Liquids (GTL) na naší globální webové stránce

Pískovcový a břidlicový plyn

[Add local content]

Zjistěte více o pískovcovém a břidlicovém plynu na naší globální webové stránce

Více o energii a inovacích

Budoucnost energie

Využíváme know-how, technologie a inovace, abychom dodali více čisté energie rostoucí populaci světa.

Překonávání technologických problémů

Neustále vyvíjíme nové inovativní technologie, jak nacházet a bezpečně (a dostupně) získávat energii z těžce přístupných míst.