Jump menu

Main content |  back to top

S rostoucími náklady na provoz vozidla stoupá i potřeba hledat nové způsoby, jak zvýšit hospodárnost motoru. Proto je složení olejů vyvinutých společností Shell orientováno převážně na úsporu paliva.

Investice do vývoje úsporných paliv

Ve společnosti Shell připravujeme pro naše zákazníky ta nejkvalitnější paliva. Náš výzkum a investice se zaměřují na vývoj palivové hospodárnosti stávajících i nových produktů. Tento přístup nám umožnil vytvořit novou generaci olejů, které jsou zaměřeny na úsporu paliva.

Tajemství našich přípravků

Při vývoji paliv Shell naše týmy nejprve nahlédnou do samého srdce motoru, aby prozkoumaly příčiny tření a nehospodárného spalování, které snižují výslednou účinnost.

Písty kmitající nahoru a dolů – nasávají ve válci palivo a vzduch až 40x za sekundu, čímž vytvářejí silné tření. Ukládání usazenin, které bývá způsobené používáním některých méně kvalitních paliv, může dále přispívat ke snížení výkonu motoru v důsledku nedokonalého spalování.

Produkty společnosti Shell pomáhají nejen snižovat tření v motoru, ale také regulují ukládání usazenin v okolí ventilů. Tím zvyšují celkovou úsporu paliva.

Testujeme také v terénu

Náš vývoj paliv se neomezuje pouze na laboratorní prostory. Produkty testujeme přímo v terénu a zároveň využíváme našich zkušeností s vývojem závodních pohonných hmot pro Ferrari tým Formule 1. Výsledky ukazují, že testované vozy poháněné palivem Shell vykazují v porovnání s méně kvalitními palivy vyšší hospodárnost.

Paliva šetrná k životnímu prostředí

Paliva Shell, zaměřená na palivovou hospodárnost, účinně pomáhají při výstupu z výfuku redukovat hladinu oxidu uhličitého, a tak šetří životní prostředí. Vozy spalující méně paliva produkují obecně méně emisí.

Palivová hospodárnost nám navíc pomáhá snižovat naši závislost na ropě a umožňuje uchovávat fosilní paliva pro další generace. S ohledem na globální poptávku, která v roce 2004 činila 250 biliónů galonů paliv, si je třeba uvědomit, že pouhé 1 % zvýšení palivové hospodárnosti by mohlo ušetřit bilióny galonů benzínu.

Krédem vývojářů společnosti Shell je již více než sto let připravit různým kategoriím motoristů pohonné hmoty a motorové oleje „na míru“. Shell se dlouhodobě nachází na špici vývoje pohonných hmot. Přichází  s novými recepturami a pomáhá zvyšovat palivové úspory.

Vývojáři společnosti Shell mají k dispozici nejmodernější počítačové a laboratorní vybavení včetně testovacích možností, což jim umožňuje vyvíjet nové pohonné hmoty a testovat jejich výkon jak v laboratorních, tak reálných podmínkách.

Simulace a receptury

V prvních fázích vývoje receptur se  používají počítačové simulace. Moderní podvozkové dynamometry, silniční pásy a další testovací zařízení umožňují vědcům zkoumat, jak se palivo bude chovat v motoru, převodovce a v dalších důležitých částech auta.

Naše testovací týmy následně zkouší recepturu na milionech kilometrů najetých v běžných silničních podmínkách na různých typech vozů, v různých prostředích a za různých klimatických podmínek.

Kombinací inovativní technologie a testování na silnici je společnost Shell schopna vyvíjet vysoce úsporné produkty, které zároveň snižují celkové emise vozidla.

Laboratoř extrémních paliv

Naše pohonné hmoty procházejí i tím nejtěžším testem na závodním okruhu, kde receptura ze sebe musí vydat vše. Úspěšná spolupráce s týmem  Ferrari Formula 1, se závodními týmy nákladních automobilů, motocyklů a rallye nám pomáhá soustředit všechny naše snahy do vývoje nových pohonných hmot.

Více kilometrů z litru pohonné hmoty

Již od roku 1985 společnost Shell spolupracuje se studenty vysokých škol a univerzit – motivuje je k vývoji vozidla s nejefektivnějším provozem na světě. Soutěž Shell Eco-marathon dokládá, jak lze využít technologie pro dramatické zlepšení palivové ekonomiky. V roce 2004 se soutěže zúčastnilo 217 týmů z 18 zemí světa. Zvítězil projekt, jehož vozidlo ujede s jedním  litrem paliva  3.410 km.

Neznáme žádnou další společnost, která by investovala tolik času a zdrojů jen do vývoje nových pohonných hmot s tak úspornými vlastnostmi. Naše testovací postupy pravidelně kontrolují  ti  nejlepší konstruktéři  aut, např. Ricardo Engineering.

Výsledky našich testů jsou také často publikovány. Například  – jako série navazujících studií vydávaných Společností automobilových konstruktérů (Society of Automotive Engineers, SAE), což dokumentuje účinek pohonných hmot Shell na úspornost provozu automobilu.

Motorové oleje

Výběr správného motorového oleje Vám pomůže snížit jak běžné opotřebení motoru, tak emise uhlíku a díky většímu výkonu pohonných hmot také náklady na jeho provoz.

Jaký olej je pro Váš motor ten správný?

Označení motorových olejů (například 20W50 či 10W40) udává, jak viskózní čili tekutý daný olej  při vysokých a nízkých teplotách bude. Nižší číslo znamená více tekutý olej. Písmeno W je odvozeno od anglického winter (zima). Jde o hodntou, která ovlivňuje výkon motoru nejvíce.

Tekutější oleje jsou výkonnější, protože rychleji proudí motorem a způsobují tak menší  tření. Je tedy potřeba méně síly na čerpání oleje do různých částí motoru a tím pádem i méně paliva na jeho chod. Pouhý přechod z oleje 20W50 na 10W40 může přispět k výrazné úspoře pohonných hmot. Podle manuálu Vašeho auta zkontrolujte, jaký olej (tzn. s jakou viskozitou) máte používat. Olej s příliš nízkou viskozitou by mohl motor Vašeho auta poškodit.

Vývoj motorových olejů společnosti Shell

Při vývoji naší vlastní řady pohonných hmot a motorových olejů s různými vlastnostmi pro různé účely [link to R&D page], vnímáme vozidlo jako celek od motoru po zadní nápravu. Tento přístup zaručuje, že motorové oleje Shell mohou v kombinaci zajistit až šestiprocentní zvýšení celkové efektivity provozu vozidla*.


Naše produkty jsou testovány za těch nejnáročnějších podmínek – na závodním okruhu týmem Ferrari Formula 1. Výsledky testů z tohoto vysoce zátěžového prostředí se následně aplikují na úsporné vlastnosti našich výrobků Shell Helix Ultra a Plus, které jsou určeny pro běžná silniční vozidla.

Osvěžení a ochrana s Shell Helix

Motorové oleje postupem času ztrácejí své vlastnosti. Uhlíková deposita a kal, který se tvoří v motoru auta, jej poškozují a snižují jeho celkový výkon. Motorové oleje Shell Helix obsahují speciální čistící látky, které aktivně tento kal odlučují a udržují motor Vašeho vozidla v optimální kondici.

Motor tedy není pouze chráněn a jednorázově regenerován. Oživení a osvěžení probíhá neustále, až do další výměny oleje.


Více informací o motorových olejích Shell Helix

Potřebujete-li poradit při výběru správného motorového oleje pro Vaše auto, přečtěte si manuál vozidla nebo konzultujte jeho výrobce, který Vám vhodná maziva doporučí.

* Podpořeno nezávislou studií společnosti General Motors s názvem „Fuel Economy Improvements in EPA and Road Tests with Engine Oil and Rear Axle Lubricant Viscosity Reduction“, kterou provedl tým Goodwin a Haviland v divizi pohonných hmot a maziv výzkumných laboratoří společnosti General Motors Research.

Shell – oficiální sponzor Ferrari

V moderním světě závodů Formule 1 je pro vítězství týmu inteligentní myšlení stejně důležité  jako ten nejrychlejší jezdec či nejsilnější auto.

Někteří tvrdí, že závody se vyhrávají a prohrávají v depu. Ferrari však závody vyhrává díky své kompetitivní strategii, která udrží vozidlo na dráze déle, zatímco její soupeři musí jet do depa doplnit palivo.

Zůstat na dráze déle

Schopnost Ferrari zůstat déle na okruhu se v některých závodech Grand Prix prokázala jako strategická výhoda a zajistila lepší pozici. Jde však jen o to, že s palivem Shell jednoduše  dojedete dále než ostatní.

Zatímco se Formule 1 se zaměřuje především na výkon, výzkumný tým společnosti Shell spolupracoval s firmou Ferrari také na vývoji takových pohonných hmot, které umožní vozu ujet jedno či dvě kola navíc. Právě tyto vlastnosti pohonných hmot společnosti Shell jsou hlavní ingrediencí v tajné strategii Ferrari pro závody Formule 1.

Poháníme vášeň

Receptury Shell V-Power F1ULG58 a 59, které v roce 2004 exkluzivně využíval tým Ferrari, byly vyvinuty s cílem větší úspornosti při zachování stejných parametrů výkonu, jaké měla paliva společnosti Shell vyhrávající závody v předchozím roce. 

Motoristé oceňují především to, že poznatky z úzké spolupráce s týmem Ferrari Formula One, převádíme přímo do našich technologií pohonných hmot. Spolupráce Shell a Ferrari při vývoji paliv a maziv přinesla ovoce v podobě receptur, které jsou stimulují nejvyšší výkon a přitom jsou velmi úsporné.