Jump menu

Main content |  back to top

Očekává se, že fosilní paliva zůstanou hlavním světovým zdrojem energie ještě po několik desetiletí, ale ve spotřebním koši paliv bude třeba mít též udržitelné, čisté a výhodné energetické zdroje.

Biopaliva

Biopaliva jsou vyráběna z biomasy, obvykle rostlinného původu, a kapalná biopaliva je možno používat pro dopravu. Jsme jedni z největších světových distributorů biopaliv a vyvíjíme lepší biopaliva, která by mohla vést ke snížení emisí CO2 a k udržitelnému zdroji alternativních paliv.

Dvě hlavní formy biopaliv v dnešní době jsou ethanol a FAME (metylestery mastných kyselin), které v převážné míře vycházely z potravinářských plodin, jako jsou pšenice nebo cukrová třtina, jakožto jejich zdroji. Pracujeme na nalezení takového zdrojového materiálu, který nebude konkurovat potravinářským plodinám, aby bylo možno vyvinout konverzní proces, který bude produkovat nízký obsah CO2 a zajistí energeticky účinná paliva.

Naše výzkumné práce biopaliv zahrnují nalezení alternativních výchozích surovin. Zaměřujeme se na nalezení pevných nových enzymů, které by rozštěpily celulózu v takových rostlinných materiálech, jimiž jsou např. sláma.

Řasy mají potenciál jako udržitelný zdroj rostlinného oleje, který by bylo možno použít pro výrobu bionafty pro dieselové motory. Je ještě předčasné činit závěry, avšak řasy jsou velmi slibné, neboť rychle rostou a je možno je pěstovat v nádržích s mořskou vodou a minimalizovat využití úrodné půdy a sladké vody.

Vodík

Vodík je mnoha odborníky považován za "palivo budoucnosti", ale je před námi stále ještě dlouhá cesta. Jedná se o nosič energie stejně jako elektřina, a proto musí být vyráběn z jiné látky. Nejčastěji se vodík vyrábí za použití páry, která reaguje s methanem, a převádí ji na vodík a uhlík. Rovněž je možno vodík vyrábět z vody pomocí elektrolýzy.

Vodík je pak možno skladovat a převádět na energii pomocí vodíkových palivových článků, které jsou nyní k dispozici pro automobily. U vozidel s vodíkovými palivovými články pak chemická reakce uvnitř článku - obvykle mezi vodíkem a kyslíkem - vytváří elektřinu pro motor a jedinou výslednou emisí z výfukového vedení je vodní pára.

Studujeme co nejvíce informací o vodíku, doplňování paliva u vodíkových systémů a jak splnit budoucí potřeby zákazníků. Zúčastňujeme se výzkumných a demonstračních projektů a již jsme otevřeli několik komerčních vodíkových plnicích stanic.

Nástroje stránky

place Holder