Jump menu

Main content |  back to top

Přibližně 10 % našich technických pracovníků provádí výzkum a vývoj v našich technologických centrech, která se nacházejí v 11 zemích. Jejich znalosti, kreativita a nápady nám pomáhají splňovat rostoucí světovou potřebu po energii sociálně a ekologicky odpovědným způsobem.

Vedoucí vědečtí pracovníci

Naši mezinárodně uznávaní vedoucí vědečtí pracovníci pomáhají posilovat odborné zázemí našich zaměstnanců a objevovat nové technologie. Tito lidé spolupracují s naším hlavním technologem na vývoji a realizaci technologie, která bude utvářet budoucnost energetiky.

Naše lokality

V Houstonu v USA a v Amsterodamu a Rijswijku v Nizozemsku se naše technická centra zaměřují na inovace, vývoj nových technologií a zlepšování stávajících technologií.

Na dalších místech - včetně Velké Británie, Kanady, Francie, Německa, Indie, Norska, Ománu, Kataru a Singapuru - jsou další centra, která se zaměřují na vývoj výrobků, podporu marketingu a poskytování specifické technické podpory pro regionální provozy.

Napříč našimi centry se týmy z různých oborů soustřeďují na urychlování plánování a využití technologií. Například geologové, inženýři a geofyzikové se mohou připojit pomocí 3D systému virtuální reality tak, aby mohli souběžně pracovat na navrhování vrtů.

Investice do budoucnosti

Společnost Shell je největším investorem v oblasti výzkumu a vývoje mezi předními ropnými firmami. V roce 2008 jsme vynaložili téměř 1,3 miliard USD na výzkum a vývoj technologií, které budou zapotřebí pro výrobu většího množství energie a čistší energie a pro výrobu účinnějších paliv a produktů pro naše zákazníky.

Nástroje stránky

place Holder