Jump menu

Main content |  back to top

Všeobecné obchodní zásady společnosti Shell

Našich osm obchodních zásad je založeno na našich stěžejních hodnotách a podporují důvěru, otevřenost, týmovou práci, profesionalitu a hrdost na to, co děláme. Jsme jednou z prvních globálních společností, která zformulovala a sdílí své vize tím, že již v roce 1976 jsme zveřejnili naše Všeobecné obchodní zásady společnosti Shell.

Kodex chování společnosti Shell

Jak bych měl reagovat, když mi obchodní partner nabídne dárek? Co jsou "interní informace" a jak s nimi musím nakládat? Náš Kodex chování poskytuje praktické rady našim pracovníkům o tom, jak postupovat v souladu se zákony a platnými předpisy, jak pracovat s dalšími osobami a jak řešit otázky související s obchodním chováním.

Nástroje stránky