Jump menu

Main content |  back to top

Charakter naší práce se mění v závislosti od potřeb, ale sahá od každodenních návštěv kontrolního pracoviště s cílem probírat  problémy s operátory až po rozvoj dlouhodobých projektů v širším týmu.

Pokud se k nám připojíte jako Process Engineer, vaše povinnosti mohou zahrnovat:

  • zabezpečení technické integrity závodů a nových projektů pro interní a externí zákazníky
  • navrhování, optimalizaci a zlepšování provozu zařízení a závodů
  • poradenství v otázkách bezpečnosti procesů
  • analýzu a interpretaci laboratorních a terénních údajů
  • přebírání nových staveb