Jump menu

Main content |  back to top

Připojte se k nám a zapojte se do průzkumu a oceňování nových oblastí, studií proveditelnosti a plánování rozvoje našich objevených polí. Budete hrát roli také při optimalizaci obnovy těžebních polí.

Při práci v integrovaných týmech kolegů z divizí Petroleum, Wells and Production Engineering můžete očekávat účast na:

  • konstrukci trojrozměrných modelů na základě seizmických údajů, zpracovaní a interpretaci seizmických údajů s využitím nových technik
  • vytváření pokročilých geologických modelů podzemí
  • definování vlastností ložisek
  • plánování rozvoje vrtů z hlediska umístění a trajektorie
  • vytváření nových způsobů přístupu k ostatním ložiskům