Jump menu

Main content |  back to top

Připojte se k nám a pomozte nám usměrňovat kontinuální technickou výkonnost našich instalací a aktivně udržovat bezpečnost a ekologickou integritu našich provozních zařízení.

V úzké spolupráci s provozními týmy a inženýry z celé řady vědných oborů můžete očekávat:

  • poskytování technické podpory a řešení problémů
  • řízení spolehlivosti a integrity zařízení a vybavení závodu
  • řízení a monitorování rozpočtů
  • přispívání k návrhu, výstavbě a zlepšování nových závodů
  • řízení zdravotních a bezpečnostních iniciativ
  • vývoj a řízení plánů generálních oprav