Jump menu

Main content |  back to top

Připojte se k nám a můžete se zapojit do:

  • monitorování vývoje trhů a informování kolegů o cyklech strategického plánování
  • maximalizace výnosů z prodeje usměrňováním dostupnosti výrobků, propagační efektivnosti, prodejní činnosti a tvorby cen
  • zpracování „value proposition“ pro jednotlivé zákaznické segmenty a budování dlouhodobých zákaznických vztahů