Zkapalněný zemní plyn (LNG) představuje aktuálně jedno z nejúčinnějších řešení pro dekarbonizaci nákladní dopravy v Evropě. Využívání LNG u nákladních vozidel přináší snížení emisí CO2 z celého životního cyklu paliva o 18 % v porovnání s dieselem D7 v závislosti na typu motoru (metodika v poznámkách pro editory). BioLNG může být okamžitým řešením ve stávajících vozidlech na LNG díky svým chemickým vlastnostem, které jsou totožné s LNG. Přechod z LNG na BioLNG je snadný, bez nutnosti změny infrastruktury nebo zařízení.

„Ambicí společnosti Shell je pomáhat snižovat emise v dopravě. LNG a BioLNG jsou důležitou součástí tohoto cíle,“ říká Ing. Daniel Vagaský, předseda představenstva společnosti Shell Czech Republic a.s.

„Česká republika se zavázala zmírnit dopady klimatických změn a přispět k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. V tomto směru ministerstvo podporuje vhodný energetický mix v dopravě, včetně LNG, aby čeští dopravci měli možnost podnikat udržitelně a zůstali konkurenceschopní,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka, který novou LNG stanici slavnostně představil společně s Gundenem Yilmanem, General Manager Global Commercial Road Transport Decarbonisation & Strategic Partnerships ze společnosti Shell, Vojtěchem Hromířem, generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD Bohemia, Miroslavem Hnátem ze společnosti IVECO Czech Republic a.s. a Petrem Kučou a Danielem Vagaským ze společnosti Shell Czech Republic a.s.

Rozšíření LNG sítě

Nová LNG stanice Shell v Dobšicích přispívá k rozvoji nízkoemisní dopravy na koridoru, jehož je dálnice D11 součástí.

Dosažení uhlíkové neutrality v nákladní dopravě do roku 2050 vyžaduje kombinaci různých technologií a postupné snižování uhlíkové stopy. Důležitou roli při tom budou hrát nákladní vozidla na LNG/BioLNG pohon, která jsou již několik let k dispozici pro komerční provoz.

Na LNG stanici Shell v Dobšicích jsou k dispozici dva výdejní stojany pro nákladní automobily. Tahač s plnou nádrží má dojezd až 1 600 kilometrů, což dopravcům umožňuje efektivně plánovat tankování. Stanice je vybavena nepřetržitým monitorováním a telemetrií.

V Evropě Shell nabízí řidičům provozujícím nákladní vozidla na LNG přístup k vlastním i partnerským LNG stanicím. Neustále se rozšiřující síť Shell LNG Card je jednou z největších na světě a zahrnuje již více než 150 míst, včetně 69 LNG stanic provozovaných pod značkou Shell v Evropě, z nichž přes 30 se nachází v Německu a 9 v Nizozemsku.

Více informací o výhodách využití LNG v silniční nákladní dopravě najdete na webových stránkách společnosti Shell.

Poznámky pro editory

  • Zkapalněný zemní plyn (LNG) vzniká ochlazením plynu na -162 °C. Objem plynu se zmenší 600krát a vytvoří se kapalina, což umožňuje bezpečné skladování a přepravu média. V kapalném stavu se LNG nevznítí.
  • LNG jako palivo používané v nákladních automobilech a námořní dopravě může hrát důležitou roli při plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu díky čistšímu procesu spalování a výrazně nižším emisím CO2 ve srovnání s naftou.
  • Snížené emise skleníkových plynů jsou vypočteny na základě porovnání emisí z LNG Well-to-Wheel pro motor s vysokotlakovým přímým vstřikováním (HPDI) ze studie "Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas" společnosti Thinkstep pro NGVA Europe (2017). Tato hodnota byla porovnána s výchozí intenzitou skleníkových plynů 90,2 gCO2e/MJ na bázi Well-to-Wheel, která je reprezentativní pro diesel B7 na trhu Evropské unie. Uhlíkovou náročnost nafty B7 vypočítala společnost Shell pomocí emisních faktorů ze zprávy JEC Well-to-Tank v5. (Evropská komise, Společné výzkumné středisko, Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., et al., JEC well-to-tank report V5: JEC well-to-wheels analysis : well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, Úřad pro publikace, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2760/959137).