Shell logo

„Uvědomujeme si, že naše nedávné rozhodnutí nakoupit ruskou ropu na výrobu benzinu a nafty z důvodu kontinuity energetických dodávek nebylo správné a litujeme jej. Zavázali jsme se, že zisky z tohoto jednorázového nákupu ruské ropy přesuneme do speciálně vyhrazeného fondu. Po diskusi s humanitárními organizacemi použijeme tyto prostředky ke zmírnění katastrofální situace obyvatel Ukrajiny,“ říká Ben van Beurden, výkonný ředitel společnosti Shell.

„Za našimi dosavadními aktivitami stojí diskuse o potřebě ukončit odběr energetických surovin z Ruska a zároveň zachovat dodávky energie. Současné hrozby Ruska, týkající se zastavení dodávek plynu do Evropy, ukazují náročnost situace, které budeme muset čelit. Rád bych vyjádřil náš jasný postoj následujícími opatřeními:

  • Okamžitě zastavujeme nákup ruské ropy na spotovém trhu a neobnovíme termínované kontrakty.
  • Změníme náš dodavatelský řetězec ropy do takové podoby, abychom nenakupovali ruskou ropu. Vzhledem k poloze a dostupnosti dodávek z jiných zemí to však může trvat několik týdnů, což může vést ke snížení produkce v některých našich rafineriích.
  • Zavřeme naši síť čerpacích stanic v Rusku a zastavíme prodej leteckého paliva a maziv. Proces ukončení musí probíhat bezpečně, avšak první kroky jsme již udělali.
  • Začneme s postupným utlumováním spolupráce s ruským ropným a plynárenským sektorem. Jedná se však o komplexní proces. Tato změna energetického systému vyžaduje spolupráci zemí, dodavatelů energie a zákazníků a přechod na nákup ropy z jiných států nenastane okamžitě.“

„Dnes musíme řešit dilema, jak na ruskou vládu vyvíjet efektivní tlak v souvislosti s jejími vojenskými operacemi na Ukrajině a zároveň zajistit stabilní a bezpečné dodávky energie do celé Evropy,“ dodává Ben van Beurden. „Konečná zodpovědnost leží na bedrech vlád, aby přijaly zodpovědná rozhodnutí reflektující válku na Ukrajině. Jsme připraveni spolupracovat s nimi při zvládání dopadů jednotlivých opatření na bezpečnost dodávek energií v Evropě.“