Naše zákazníky bychom rádi požádali, aby při návštěvě čerpací stanice nadále věnovali vyšší ohleduplnost směrem k obsluze i k ostatním zákazníkům, především pak:

  • nosili roušku nebo si jinak zakrývali ústa a nos,
  • používali při tankování ochranné rukavice dostupné u výdejních stojanů,
  • u vchodu do prodejny si desinfikovali ruce, případně použili ochranné rukavice,
  • do prodejny vstupovali maximálně po dvou osobách a v prodejně udržovali odstup min.
    2 metrů (tato omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu),
  • při platbě za palivo a další zboží preferovali platební karty a bezkontaktní platby
    (včetně použití digitální věrnostní karty Shell ClubSmart).

Obsluha na čerpacích stanicích Shell dělá maximum pro to, abychom zajistili prodej pohonných hmot, rychlého občerstvení a dalšího zboží, a zároveň se zákazníci cítíli na našich čerpacích stanicích bezpečně. Personál se věnuje přednostně úklidu a sanitaci míst na nádvoří a v obchodě, kde vzhledem k pohybu zákazníků vznikají vyšší zdravotní rizika. Velmi si toho vážíme a velmi jim tímto za veškeré úsilí děkujeme.

Skupina Shell velmi pečlivě sleduje vývoj pandemie COVID-19 po celém světě a přijímá veškerá odpovídající opatření, která mají za cíl minimalizovat dopad koronaviru na zaměstnance, zákazníky i obchodní partnery.

SHELL CZECH REPUBLIC A.S.