„Sonnen je jednou z předních světových společností v oblasti inteligentních distribučních systémů pro skladování energie a má dlouholeté zkušenosti se zaváděním inovací zaměřených na zákazníka. Díky úplnému vlastnictví společnosti sonnen budeme schopni poskytnout širší nabídku zákazníkům, kteří hledají spolehlivou, cenově dostupnou a čistší energii,“ uvedl Mark Gainsborough, výkonný viceprezident divize Shell New Energies. „Společně můžeme urychlit budování zákaznicky orientovaného energetického systému, který podpoří strategii společnosti Shell, jíž je nabízet zákazníkům více čistších energetických řešení.“

Christoph Ostermann, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti sonnen, prohlásil: „Divize New Energies společnosti Shell je skvělým partnerem, který podpoří náš růst na rychle expandujícím trhu. Velmi nás těší, že díky této investici pomůžeme většímu množství domácností k dosažení energetické nezávislosti a využívání nových příležitostí na trhu s energiemi. Shell přispěje k posunutí růstu společnosti sonnen na novou úroveň a pomůže urychlit přeměnu energetického systému.“

Společnost sonnen nabízí zákazníkům inteligentní řešení pro skladování energie a prostřednictvím své platformy sonnenCommunity poskytuje digitální energetické služby. SonnenBatterie například přes den optimalizuje využití solární energie v domácnosti a v noci dodává do sítě energii, která se do systému uložila během dne ze slunečního záření. Společnost sonnen je průkopníkem na trhu s energiemi, protože svou technologii kombinuje s novými podnikatelskými modely, čímž vzniká decentralizovaný energetický systém. Společnost sonnen nedávno uvedla do provozu největší virtuální bateriový systém v Německu. Tento systém je založen na celostátní síti domácích systémů pro skladování elektrické energie, která pomáhá vyvážit nabídku a poptávku v elektrické síti.

Dohoda podpoří schopnost obou společností nabízet inovativní integrované energetické služby, řešení pro nabíjení elektrických vozidel a poskytování služeb elektrické distribuční sítě založené na ukládání elektřiny ve virtuálních bateriích sonnen.

* Shell Overseas Investment BV

O Shell New Energies

Společnost Shell založila svou divizi New Energies v roce 2016. Shell New Energies se zaměřuje na dvě hlavní oblasti: nové pohonné hmoty pro dopravu, jako jsou moderní biopaliva a vodík; a energetika, kde se podílí na prakticky všech fázích procesu počínaje výrobou elektřiny až po její nákup a prodej a přímé dodávky zákazníkům. Cílem společnosti Shell je, aby se elektrická energie stala významnou součástí jejího podnikání.

Divize New Energies společnosti Shell usiluje o zúročení silných stránek společnosti Shell v rychle rostoucích komerčních segmentech energetického průmyslu a předpokládá, že by do roku 2020 mohla do těchto komerčních příležitostí investovat 1 až 2 miliardy USD ročně. Další informace naleznete na stránce https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies.html

O společnosti sonnen

Skupina sonnen je jedním z předních výrobců inteligentních systémů pro skladování energie v domácnostech a je průkopníkem technologií pro čistý, decentralizovaný a propojený energetický systém. Jakožto jedna z nejrychleji rostoucích technologických společností v Německu a Evropě získala sonnen několik mezinárodních ocenění. Díky své virtuální baterii, která je založena na digitálních připojených úložných systémech pro domácnosti, nabízí sonnen nové a vysoce inovativní energetické služby pro poskytovatele elektřiny a spotřebitele. Sonnen nabízí své výrobky v mnoha různých zemích a provozuje pobočky v Německu, Itálii, Velké Británii, Austrálii a USA. Další informace naleznete na stránce www.sonnengroup.com

Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy Skupiny Royal Dutch Shell plc v České republice. Provozuje rozsáhlou síť 175 čerpacích stanic, systém palivových karet Shell a plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích. Více informací naleznete na www.shell.cz

Royal Dutch Shell plc

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 70 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií. Více informací naleznete na www.shell.com