Radio with Green button

Shell dokončil akvizici podílu ve společnosti Toll4Europe. Společnost euroShell Cards B.V., sídlící v Rotterdamu a patřící do Skupiny Shell, získala 15% podíl ve společnosti Toll4Europe, jež poskytuje službu elektronického mýta v evropském systému EETS (Electronic European Toll Service, Evropská služba elektronického mýta). Společnost Shell se rovněž stane jedním z distribučních partnerů společnosti Toll4Europe pro služby v oblasti mýtných plateb. Akvizici již schválil německý úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Toll4Europe chce v budoucnosti usnadnit situaci přepravním a logistickým firmám provozujícím kamiony v rámci evropské silniční sítě. Měla by jim stačit jedna univerzální mýtná jednotka Toll4Europe v kabině nákladního automobilu a smlouva s dodavatelem. Ve střednědobém výhledu pak mýtná jednotka umožní zrychlené placení mýta za použití silnic, mostů i tunelů ve všech evropských zemích.

Společnost Toll4Europe GmbH se sídlem v Berlíně byla založena v roce 2017 jako společný podnik společností T-Systems International GmbH, Daimler AG a DKV Euro Service GmbH und Co. KG. Toll4Europe bude i po investici ze strany společnosti Shell nadále řídit T-Systems, dceřiná společnost Deutsche Telekom AG. T-Systems je pro Toll4Europe hlavním dodavatelem informačních technologií a poskytovatelem všech příslušných procesů a služeb pro evropský interoperabilní výběr mýtného. T-Systems je držitelem 55 % akcií, zatímco Daimler, DKV a euroShell vlastní po 15 %.

Katya Atanasova, viceprezidentka divize Fleet Solutions společnosti Shell, vysvětluje: „Vstupem do Toll4Europe můžeme dále vylepšit naše mýtné služby pro zákazníky palivových karet Shell v Evropě. Palubní jednotka Toll4Europe výhledově umožní digitální úhradu mýtného a dalších služeb pro mobilitu ve všech zemích EU.“

EU: Národní mýtné systémy musí spolupracovat

Právním rámcem pro vytvoření evropské mýtné jednotky je evropská směrnice EETS (Evropská služba elektronického mýta). Směrnice se v zásadě vztahuje na všechny státy EU, které zavedly nebo plánují zavedení elektronického mýtného systému pro nákladní automobily. Zavádí povinnost provozovatelů mýtného zajistit interoperabilitu svých řešení. Různé mýtné systémy v jednotlivých zemích musí být schopny vzájemně spolupracovat. Německo převedlo tuto směrnici do svého práva v roce 2014 prostřednictvím zákona o mýtném systému.

euroShell Cards B.V.

euroShell Cards B.V., dceřiná společnost Royal Dutch Shell Plc, je součástí divize Fleet Solutions společnosti Shell, která poskytuje firemním zákazníkům služby digitální mobility a řešení pro správu vozového parku. Díky palivové kartě Shell mají profesionální řidiči a správci vozového parku přístup k řadě služeb přímo na silnici i mimo ni včetně více než 44 000 čerpacích stanic Shell a dalších partnerských stanic po celém světě.

Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy Skupiny Royal Dutch Shell plc v České republice. Provozuje rozsáhlou síť 174 čerpacích stanic, systém palivových karet Shell a plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích. Více informací naleznete na www.shell.cz.

Royal Dutch Shell plc

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 70 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií. Více informací naleznete na www.shell.com