V Praze 4. března 2016 – Více než 200 extrémně energeticky úsporných vozidel se letos v létě projede Olympijským parkem královny Alžběty v Londýně, neboť Shell Eco-marathon Europe poprvé navštíví Velkou Británii.

Soutěž bude probíhat od 30. června do 3. července, současně s novým čtyřdenním festivalem Make the Future, který vyzdvihuje vynikající nápady a možná řešení energetických problémů současného světa.

„Shell Eco-marathon už 30 let pomáhá inspirovat nejlepší mladé vědce z celého světa, aby navrhovali a stavěli nová energeticky úsporná vozidla,“ řekl Erik Bonino, předseda společnosti Shell UK.

„Jsem rád, že budeme tuto soutěž hostit v Londýně v rámci festivalu Make the Future a uvidíme, jak studenti posouvají své kreativní, konstrukční a vědecké hranice.“

Shell Eco-marathon vyzývá studenty, aby navrhli a postavili vozidla, která dojedou co nejdále na ekvivalent jediného litru paliva.

První ročník byl v Evropě pořádán v roce 1985, kdy vítěz na jediný litr benzínu ujel 680 kilometrů. Dnes soutěžící využívají jiné přístupy, staví vozidla s využitím 3D tiskáren nebo používají k pohonu alternativní zdroje energie. Aktuální rekord má hodnotu 3 771 kilometrů na jeden litr benzínu – vzdálenost postačující na jízdu z Londýna do Říma a zpět na pouhý jeden litr paliva.

Českou republiku v posledních ročnících nezastupoval žádný studentský tým. Naposledy se studenti české vysoké školy v této mezinárodní soutěži představili v roce 2005, kdy v kategorii vozidel s vodíkovým pohonem získali čtvrté místo. Shell Czech Republic proto chce letos vyzvat talentované studenty a jejich profesory, aby se do soutěže přihlásili a Českou republiku, která patří mezi špičky ve vývoji a výzkumu moderních technologií a alternativních pohonů, zastoupili.

Další informace o soutěži Shell Eco-marathon Europe naleznete na adrese www.shell.cz/aboutshell/eco-marathon.html nebo sledujte kanály na sociálních sítích Facebook a Twitter. Další informace o festivalu Make the Future naleznete na adrese www.shell.co.uk/makethefuture.

Kontakty pro média:

AMI Communications

Dana Bratánková

Email: dana.bratankova@amic.cz

Tel.: 234 124 112

Shell Czech Republic

Petr Šindler

Email: petr.sindler@shell.com

Tel.: 244 025 965

Poznámky pro editory:

Soutěž Shell Eco-marathon poskytuje studentům prostor k testování vozidel, která sami navrhli a postavili. Jejím cílem je inspirovat mladé lidi, aby se v budoucnosti stali vědci a inženýry.

Soutěž vyžaduje inovativní řešení problémů, kreativitu a spolupráci. Jedná se o unikátní praktickou zkušenost, která studenty obohatí o drahocenné dovednosti a zkušenosti s řadou konstrukčních úkolů při projektování, výrobě a provozu vozidla.

V roce 2016 společnost Shell poprvé přináší tuto soutěž do Londýna – a blíže k veřejnosti, neboť týmy budou soutěžit na vyhrazeném městském okruhu.

31. ročník soutěže Shell Eco-marathon Europe se koná od 30. června do 3. července 2016. Cílem aktivit nabízených v místě konání soutěže je zaujmout a inspirovat Evropany se zájmem o budoucnost energií a technologie dovolující v budoucnosti pokrýt energetické nároky.

Shell Eco-marathon je celosvětová iniciativa, soutěže se konají každý rok v Asii, Evropě a USA. Letošní Shell Eco-marathon Asia se bude konat 3.–6. března v Manile na Filipínách a Shell Eco-marathon Americas se uskuteční 22.–24. dubna v Detroitu ve státě Michigan.

Make the Future je festival nápadů a inovací, který podporuje chytré energetické nápady a poskytuje platformu pro inovace, spolupráci a diskuzi o globálních energetických problémech. Jedná se o čtyřdenní akci, která se bude od 30. června do 3. července 2016 konat v Olympijském parku královny Alžběty v Londýně. Díky zážitkům ve virtuální realitě a praktickým vědeckým pokusům mohou návštěvníci poznat, jak by mohla vypadat budoucnost energií, od obnovitelných zdrojů energie po zemní plyn nebo nízkouhlíkové technologie.

Olympijská park královny Alžběty nabízí návštěvníkům nádherné parky a vodní kanály, světoznámá sportoviště a nádherný výhled z věže ArcelorMittal Orbit. Park se nachází v srdci východního Londýna a poskytne také nové domovy, pracovní místa a kulturní a vzdělávací příležitosti. QueenElizabethOlympicPark.co.uk

Upozornění

Společnosti, ve kterých Royal Dutch Shell plc přímo či nepřímo vlastní investice, jsou samostatné subjekty. V této zprávě jsou z praktických důvodů občas použity výrazy „Shell“, „skupina Shell“ a „Royal Dutch Shell“ odkazující na společnost Royal Dutch Shell plc a její dceřiné společnosti obecně. Podobně jsou používána slova „my“, „nás“ a „naše“ odkazující na dceřiné společnosti obecně nebo na ty, které pro ně pracují. Tyto výrazy jsou také používány, pokud uvedení konkrétní společnosti či společností neslouží žádnému užitečnému účelu. Výrazy „dceřiné společnosti“, „dceřiné firmy společnosti Shell“ a „společnosti Shell“ použité v této zprávě odkazují na společnosti, nad kterými má společnost Royal Dutch Shell plc buď přímou nebo nepřímou kontrolu. Společnosti, nad kterými má společnost Shell kontrolu, jsou obecně označovány jako „společné podniky“ a společnosti, n které má společnost Shell zásadní vliv, ale nemá nad nimi kontrolu ani sdílenou kontrolu, jsou označovány jako „partneři“. V této zprávě mohou být společné podniky a partneři označováni také jako „kapitálové investice“. Termín „zájem společnosti Shell“ se používá z praktických důvodů k označení přímého a/nebo nepřímého obchodního podílu společnosti Shell v podniku, partnerství nebo společnosti, po vyloučení veškerých zájmů třetích stran.

Tato zpráva obsahuje odhadová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků operací a obchodů společnosti Royal Dutch Shell. Všechna prohlášení kromě uvedených historických faktů jsou nebo mohou být považována za odhadová prohlášení. Odhadová prohlášení jsou prohlášení o budoucích očekáváních, která vychází ze současných očekávání a předpokladů vedení a zahrnují známá i neznámá rizika a nejistoty, kvůli kterým by se skutečné výsledky, výkony či události mohly materiálně lišit od těch vyjádřených či naznačených v těchto prohlášeních. Odhadová prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se možného vystavení společnosti Royal Dutch Shell tržním rizikům a prohlášení vyjadřující očekávání, názory, odhady, předpovědi, předpoklady a domněnky vedení. Tato odhadová prohlášení lze poznat podle použitých termínů a frází, jako jsou „předvídat“, „být přesvědčen“, „mohlo by“, „odhad“, „očekávat“, „cíle“, „zamýšlet“, „může“, „záměry“, „výhled“, „plán“, „pravděpodobně“, „projekt“, „rizika“, „harmonogram“, „hledat“, „mělo by“, „úkol“, „bude“ a další podobné termíny a fráze. Existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit budoucí operace společnosti Royal Dutch Shell a mohou způsobit, že se tyto výsledky budou materiálně lišit od těch vyjádřených v odhadových prohlášeních uvedených v této zprávě, včetně následujících (bez omezení): (a) kolísání ceny ropy a zemního plynu; (b) změny v poptávce po produktech společnosti Shell; (c) kolísání měny; (d) výsledky vrtů a výroby; (e) odhady zásob; (f) ztráta podílu na trhu a konkurence v oboru; (g) ekologická a fyzická rizika; (h) rizika spojená s identifikací vhodných potenciálních nemovitostí k získání a cílů, a úspěšné vyjednání a uzavření takových transakcí; (i) riziko obchodování v rozvojových zemích a zemích vystavených mezinárodním sankcím; (j) legislativní, fiskální a regulační změny zahrnující regulační opatření kvůli změně klimatu; (k) ekonomické a finanční tržní podmínky v různých zemích a regionech; (l) politická rizika včetně rizika vyvlastnění a přehodnocení podmínek smluv s vládními institucemi, zpoždění či urychlení schvalování projektů a zpoždění proplácení sdílených nákladů; a (m) změny obchodních podmínek. Všechna odhadová prohlášení uvedená v této zprávě jsou výslovně podmíněna v celém znění upozorněními obsaženými nebo zmíněnými v této části. Čtenáři by neměli brát odhadová prohlášení s nepřiměřenou jistotou. Další rizikové faktory, které mohou ovlivnit budoucí výsledky, jsou uvedeny v dokumentu Form 20-F společnosti Royal Dutch Shell pro rok ukončený 31. prosince 2014 (k dispozici na stránkách www.shell.com/investor a www.sec.gov). Tyto rizikové faktory výslovně podmiňují také všechna odhadová prohlášení uvedená v této zprávě a měly by být čtenářem zváženy. Každé odhadové prohlášení je pouze vyjádřením k datu této zprávy, 4. března 2016. Ani společnost Royal Dutch Shell plc ani žádná z jejích dceřiných společností nemá žádnou povinnost veřejně aktualizovat či upravovat odhadová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí či dalších informací. Vzhledem k těmto rizikům se výsledky mohou materiálně lišit od těch uvedených, naznačených či vyvozených z odhadových prohlášení obsažených v této zprávě.

V této zprávě jsme mohli použít některé pojmy, například zdroje, které nám Komise Spojených států pro burzy cenných papírů (SEC) přísně zakazuje zahrnovat v našich dokumentech u SEC. Investorům z USA doporučujeme, aby důkladně zvážili popis v našem dokumentu Form 20-F, složka č. 1-32575, dostupném na webové stránce SEC: www.sec.gov. Tyto formuláře si u SEC můžete objednat také na telefonním čísle 1-800-SEC-0330.