Stav zraku je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje chování řidičů za volantem. Během osvětové kampaně Bezpečně za volantem – Péče o zrak bude probíhat tzv. screening zraku – test zraku, na kterém se bude podílet tým odborníků složený z očních lékařů, optometristů a optiků. V rámci screeningu zraku se čeští řidiči mohou podrobit orientačnímu měření zraku na optickém přístroji (autorefraktometru). Následně bude jejich vidění podrobeno zkoušce zrakové ostrosti, která spočívá v rozlišení znaku v odpovídající vzdálenosti každým okem zvlášť a poté oběma dohromady. Možnost otestovat si ostrost svého zraku v rámci jarní části kampaně budou mít řidiči za podpory společnosti Bausch&Lomb, výrobce a distributora kontaktních čoček v ČR, v prostorách čerpacích stanic Shell postupně ve všech 14 krajích České republiky. Kampaň odstartuje oficiálně 13. dubna během Dne bezpečnosti společnosti Shell.

„Tím, že specialisté poradí každému řidiči, který navštíví místo screeningu zraku a podstoupí test zraku, můžeme zachránit lidské životy, jelikož na spoustě dopravních nehod se podílí právě špatné vidění,“ komentuje osvětovou kampaň její iniciátorka Ivana Urválková, prezidentka Sdružení optiků a optometristů.

„Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů pro řidiče, a proto jsme se rozhodli znovu podpořit tuto akci, která svým zaměřením významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ komentuje osvětovou kampaň

Ing. Martin Farář, vedoucí BESIP

Seznam čerpacích stanic Shell, kde bude možné zdarma otestovat zrak

Prostřednictvím zraku vnímáme až 80 % všech vjemů okolo sebe. V zájmu dlouhodobé snahy zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice přichází Mezinárodní sdružení optiků a optometristů (MSOO) s osvětovou kampaní, která vychází z loňského znepokojivého výsledku kampaně.

Z ní vyplynulo, že alarmujících 7 % řidičů mělo kvalitu zraku neodpovídající řízení vozidla. Z těchto osob nikdo nepoužíval odpovídající optickou pomůcku, někteří z nich si svou vadu vůbec neuvědomovali a byli překvapeni zjištěnými výsledky měření.

Výsledky osvětové kampaně z roku 2015 v číslech

Celkem měření využilo v loňském roce 900 řidičů, z toho dvě třetiny tvořili muži a jednu třetinu ženy. Jejich průměrný věk činil 43,5 let, nejmladšímu bylo 16 a nejstaršímu řidiči bylo 90 let. Nejvíce osob (103) bylo změřeno v kraji Vysočina (Nové Město na Moravě), nejméně pak v kraji Libereckém (39). Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a pod zrakovou ostrost 50 % by za volat určitě usednout neměli. V porovnání s rokem 2013, kdy probíhalo šetření poprvé, bylo vyšetřeno 589 řidičů, z nichž byla zraková ostrost menší než 70 % naměřena u 6 % řidičů.