Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, který člověk má a jehož naplno využívá při řízení. Vnímáme jím až 80 % všech vnějších vjemů, proto Mezinárodní sdružení optiků zopakovalo úspěšnou akci z loňského roku a v měsíci dubnu prověřovalo stav zraku řidičů v prostorách čerpacích stanic Shell.

Kampaň oficiálně odstartovala 13. dubna v den celosvětového Dne bezpečnosti společnosti Shell a probíhala postupně ve všech 14 krajích České republiky. Z výsledků měření vyplynulo, že z celkového počtu 758 testovaných nemělo celých 17 % zrakové schopnosti takové, aby mohli být účastníky silničního provozu bez zrakové korekce. Zraková ostrost musí dle platné normy dosáhnout alespoň 70 %. U řidičů s nižší zrakovou ostrostí (alespoň do 50 %) se způsobilost určuje na základě odborného vyšetření a u lidí, kteří mají naměřené hodnoty pod 50 % je řízení zakázáno. Vyslovený hazard v rámci testování zraku představují celá 3 % řidičů, tedy každý 33. řidič!

Měření v číslech

Celkem screeningu zraku využilo 758 řidičů, převážně pak mužů, kteří tvořili dvě třetiny měřených. Průměrný věk testovaných činil 42,5 let, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu řidiči bylo 88 let. Nejvíce osob bylo otestováno v Královéhradeckém kraji a v Praze, kde se dohromady nechalo otestovat 132 osob.

Celkem screeningu zraku využilo 758 řidičů, převážně pak mužů, kteří tvořili dvě třetiny měřených. Průměrný věk testovaných činil 42,5 let, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu řidiči bylo 88 let. Nejvíce osob bylo otestováno v Královéhradeckém kraji a v Praze, kde se dohromady nechalo otestovat 132 osob.

Výsledky byly měřené na speciálním přístroji určenému ke screeningu zraku, který určoval nejen kvalitu zrakové ostrosti, ale také kvalitu zraku při zhoršených viditelnostních podmínkách např. při mlze, dešti či za tmy, barvocit, prostorové vidění a skryté šilhání.

Počet měřených v krajích

Záštitu nad kampaní BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM převzal BESIP a oficiálními partnery kampaně jsou společnosti Shell a Bausch&Lomb. Více informací o kampani najdete na stránkách Mezinárodního sdružení optiků a optometristů. Výsledky kampaně BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM z předcházejícího roku najdete zde.