Český registr dárců krvetvorných buněk (dříve Český registr dárců kostní dřeně) při pražském IKEM se soustředí na vyhledávání, nábor a evidenci vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro pacienty doma i v zahraničí. Nejzásadnější fáze procesu, testování vhodnosti potenciálních dárců pro zapojení do programu Registru, přitom provází vysoká finanční náročnost, přičemž náklady nejsou hrazeny pojišťovnou. Vstupní vyšetření dárce má hodnotu přibližně 3 000 Kč. Prostřednictvím spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje nyní společnost Shell Czech Republic a.s. rozšiřuje rámec finanční podpory i na fungování Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM. Pomoc bude směřovat především k úhradě vstupních vyšetření potenciálních dárců kostní dřeně. Do aktivní podpory se tak mohou zapojit navíc i členové věrnostního programu Shell ClubSmart – darováním svých bodů, případně aktivním vstupem do Registru.

„Prostřednictvím Nadačního fondu Kapky naděje dlouhodobě podporujeme malé pacienty se zhoubnými poruchami krvetvorby a pevně věříme, že rozšířením spolupráce s Českým registrem dárců krvetvorných buněk přispějeme k záchraně dalších životů díky rozšíření databáze registru potenciálních dárců kostní dřeně,“ uvedl Pavel Los, generální ředitel společnosti Shell Czech Republic a.s. „Chtěl bych poděkovat všem členům věrnostního programu Shell ClubSmart, kteří společně s námi dlouhodobě pomáhají."

Zákazníci čerpacích stanic Shell mohou nyní Shell ClubSmart body získávat za čerpání kvalitních paliv Shell, nákup vybraného zboží v prodejnách nebo využití myčky. Stávající nabídka jim navíc umožňuje body čerpat až několikanásobně rychleji. Například za nedělní tankování 30 litrů výkonných paliv Shell V-Power Nitro+ je přičten 4x vyšší počet Shell ClubSmart bodů. Členové věrnostního programu tak mohou nejen rychleji získávat odměny z aktuálního katalogu Shell ClubSmart, ale nyní i pomáhat Českému registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

O Českém registru dárců krvetvorných buněk IKEM

Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk vznikl v roce 1991 v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a je zapojen do sítě více než 60 registrů po celém světě. Mezi hlavní činnosti registru patří nábor nových dárců, jejich evidence a vyhledávání vhodných dárců nebo štěpů pupečníkové krve pro české i zahraniční pacienty. Registr eviduje a vyhledává potenciální dárce pro české i zahraniční pacienty na základě testů známých jako „typizace HLA“. Human Leukocyte Antigen je systém dědičných znaků na bílých krvinkách, který je velmi různorodý a zásadně ovlivňuje vzájemnou snášenlivost transplantovaných buněk a organismu nemocného. Najít pro nepříbuzenskou transplantaci shodného dárce proto vyžaduje, abychom měli k dispozici široké spektrum možných kombinací HLA znaků, tudíž dostatečné množství různých dárců. Jestliže je vhodný dárce nalezen, musí registr zkoordinovat vše tak, aby dárce bez potíží podstoupil odběr a jeho krvetvorné buňky byly co nejrychleji transplantovány pacientovi.

O věrnostním programu Shell ClubSmart

Věrnostní klub společnosti Shell je programem s nejdelší tradicí pro zákazníky čerpacích stanic na českém trhu. V České republice působí již od roku 1998 a počet zákazníků společnosti Shell, kteří se do něj zapojují, každým rokem stoupá. Řidič, který se stane členem tohoto programu, sbírá prostřednictvím Shell ClubSmart karty body za každé natankování a další služby u čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku. Nasbírané body pak mohou loajální zákazníci Shellu vyměnit za produkty z katalogu, ve kterém nechybí také možnost darovat Shell ClubSmart body Nadačnímu fondu Kapka naděje. Více informací naleznete na www.shellsmart.com nebo na čerpacích stanicích Shell v České republice.

Shell Czech Republic a.s.

Společnost Shell Czech Republic a.s. zastupuje obchodní zájmy Skupiny Shell v České republice. Provozuje rozsáhlou síť čerpacích stanic, zajišťuje velkoobchod s pohonnými hmotami a systém palivových karet euroShell, plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích a nabízí automobilové a průmyslové oleje a maziva. Více informací naleznete na www.shell.cz

Royal Dutch Shell plc 

Společnost Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglii a Walesu, má centrálu v Haagu a její akcie jsou kótovány na burzách v Londýně, Amsterdamu a New Yorku. Společnost Shell působí ve více než 70 zemích světa v oblastech průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, výroby a marketingu kapalného zemního plynu a zkapalňování zemního plynu, dále výroby, marketingu a přepravy ropných produktů a chemikálií. Více informací naleznete na www.shell.cz