Komplexní finanční odměny a benefity

Ke svému konkurenceschopnému nástupnímu platu získáte navíc odměnu závislou na vašem výkonu, jehož výše bude záviset na roli, kterou získáte, a zemi, kde působíte.

Naše benefity jsou vždy v souladu s postupy na místním trhu. Některé země nabízí přidružené služby, jako jsou sportovní zařízení, lékařská/dentální péče nebo parkování vozidel. V některých zemích budete mít možnost se účastnit v programu Shell Share.

Školení a možnosti vývoje

Abychom podpořili naše absolventy v jejich cestě pokračujícího vývoje, poskytujeme neustálý koučink a mentoring z rukou zkušených podnikových lídrů. Jako základ vašeho postupu v tomto odvětví získáte také školení v oblastech vámi zvolené kariéry v rámci programu společnosti Shell pro absolventy.

Během programu společnosti Shell pro absolventy budou probíhat pravidelné schůzky hodnotící váš pokrok, která nám pomohou koordinovat váš postup tak, že zjistíme, jakým směrem si přejete, aby se vaše kariéra ubírala. Váš plán vývoje pak zahrne tyto vaše konkrétní požadavky a kariérní touhy.

Sociální síť

Široký výběr zajímavých a poutavých sociálních interakcí je vám v rámci programu společnosti Shell k dispozici. Každá z našich sítí jen posiluje závazek společnosti Shell začleňovat úžasné globální komunity. Skupiny jako je síť mladých ve společnosti Shell, sportovní klub společnosti Shell, síť žen ve společnosti Shell, síť lidí s postižením ve společnosti Shell a mnoho dalších, byly založeny, aby vám pomohly s vaším přechodem z univerzitního prostředí, tak jednoduše, jak to půjde.

Rozmanitost a začlenění

Našim cílem je udržovat pracovní prostředí, kam se může každý přihlásit a rozvíjet svoje dovednosti a talent v souladu s našimi hodnotami a obchodními cíli. To se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na jejich zemi, pohlaví, národnost a fyzické schopnosti.

Je důležité žít podle našich hodnot a hrát aktivní roli v komunitách tím, že lákáme nadějné talenty a nabízíme příležitosti různorodé řadě lidí.

Naslouchání tomu, co máte na srdci

Pravidelně se ptáme našich zaměstnanců, jestli děláme všechno proto, aby byla společnost Shell skvělým pracovištěm. Senior manažeři pravidelně pořádají webcasty a diskusní fóra, aby získali zpětnou vazbu a nápady. To odráží fakt, že společnost Shell opravdu zajímá to, co mají její zaměstnanci na srdci.

Více na stránce Studenti a absolventi

Program společnosti Shell pro absolventy

Objevte vzrušující a rozmanitý svět společnosti Shell. Zjistěte, co byste mohli dělat a kam byste mohli jít.

Hodnocené stáže

Objevte vzrušující a rozmanitý svět společnosti Shell. Zjistěte, co byste mohli dělat a kam byste mohli jít.