Lidé ve společnosti Shell jsou pro ni hlavní prioritou. V naší organizaci vzniklo mnoho sociálních a podpůrných sítí, které spojují různorodou pracovní sílu společnosti Shell dohromady.

S velkou škálou cílů, včetně podpory zdravějšího životního stylu a podpory osobního i profesního vývoje, pomáhají tyto komunity budovat kulturu přijetí a vzájemného respektu.

Podíváme se zde na čtyři z našich sítí – síť žen ve společnosti Shell (WN@S), síť enABLE pro zaměstnance s postižením, africká síť společnosti Shell a síť LGBT – a na to, jaký mají vliv na kulturu společnosti Shell a její rozmanitost a začleňování.

Sarah Sohail, spoluzakladatelka WN@S, Pákistán

Když Sarah Sohail, která pracuje v oddělení Retailu společnosti Shell, pomáhala v roce 2014 spoluzakládat WN@S v Pákistánu, byla to odpověď na potřebu, kterou před tím ještě nikdo neřešil.

„Byla jsem nucena jednat poté, co průzkum ukázal, že tři ze čtyř žen ve společnosti Shell mají pocit, že by měly mít své vlastní fórum pro sdílení zkušeností. A téměř stejně tolik toužilo po nějakém ženském vzoru v práci,“ říká.

Se skoro 100 členy k dnešnímu dni, je síť v Pákistánu jednou z 20 WN@S, kterým se daří v zemích po celém světě, a každá z nich má stálé a jasné cíle. „Chceme, aby ženy byly v práci inspirované,“ říká Sarah. „Síť mně i našim členkám dala smysl a silný pocit účelu.“

Díky pravidelným diskuzím a akcím, kterých se účastní prominentní korporátní a veřejné osoby, je jasné, že WN@S v Pákistánu získává velký vliv. „Chtěli bychom, aby tato skupina v konečném důsledku hrála velkou roli při vytváření Zásad společnosti Shell Pakistan.“

Andy Kneen, předseda sítě enABLE, Nizozemsko

Andy Kneen se do sítě enABLE zapojil v roce 2005. Tehdy to byla ještě malá skupinka zaměstnanců, kteří spolu chtěli jen probírat problémy, které mají jako postižení na pracovišti. S trochou pomoci se během minulého desetiletí rozrostla v něco mnohem většího.

„Lidé s postižením inovují každý den, aby zvládali svůj stav a přizpůsobili se různým prostředím,“ říká Andy. „Často přicházíme s novými způsoby, jak něco dělat jinak, a díváme se na scénáře z jiné perspektivy. Přesně takové dovednosti potřebujeme ve společnosti, jako je společnost Shell.“

K dnešnímu dni má enABLE šest poboček po celém světě, které se věnují podpoře a zdůraznění práce postižených zaměstnanců ve společnosti Shell.

„Síť je teď něco, co nám může pomoct zvýšit povědomí o různých druzích postižení a poruch,“ dodává Andy. „Dává nám to sílu lobovat v organizacích a dělat pracovní prostředí více začleňující.“

Mavis Oti-Addo-Boateng, předsedkyně a spoluzakladatelka Africké sítě společnosti Shell, Velká Británie

Africká síť společnosti Shell (Shell African Network - SAN) ve Velké Británii má za cíl zlepšit vývoj zaměstnanců s africkým a karibským původem. Mavis Oti-Addo-Boateng říká, že od založení této sítě před 15 lety z ní získala mnohé, a to jak profesně, tak i osobně.

„Moje lídrovské, manažerské, komunikační i vyjednávací dovednosti se úžasně zlepšily díky osobním pohovorům zaměřeným na vývoj a školením v SAN. Pomáháme našim členům získat kariérní tipy od seniorních lídrů společnosti Shell. Jsem hrdá, že jsem na pozici, kde můžu vrátit něco komunitě a přitom plnit svoje vlastní kariérní cíle.“

Včetně pobočky v Nizozemí čítá SAN skoro 300 členů. Při následování svých kariérních ambicí se členové spojují prostřednictvím pravidelných setkání, mentoringových sezení a po pracovních sociálních událostí.

„SAN mi dal příležitost prosazovat silné osobní hodnoty: poctivost, vracet něco ostatním a pomáhat jim dosáhnout svých snů,“ dodává Mavis.

James Gaubert, předseda sítě LGBT společnosti Shell, Velká Británie

Síť LGBT byla založená, aby pomáhala lesbičkám, gayům, bisexuálům a transgender kolegům, získat sebevědomí, být sami sebou a dosáhnout svého potenciálu v rámci pracovního prostředí, které je plně podporuje.

James Gaubert začal v síti LGBT ve Velké Británii pracovat jako dobrovolník v roce 2011. „Abych to řekl jednoduše, přidal jsem se, abych něco změnil. Chci přispět svým časem a energií, abych zajistil, že společnost Shell bude tak rozmanitá a schopná začlenění, jak je to jenom možné.“

V červenci 2015 se společnost Shell stala první společností v Jižní Africe, která zřídila zaměstnaneckou síť LGBT, čímž významně pokročila v podpoře rovnosti na pracovišti v celé zemi.

Úkoly sítě nejsou omezeny jen v rámci organizace: síť je také zakládajícím členem InterEnergy, což je iniciativa, která poskytuje síťové a studijní příležitosti pro odborníky z řad LGBT v celé Velké Británii.

„Síť LGBT je velvyslancem společnosti Shell a jsme nadšení, že můžeme navenek ukázat, že naše organizace si opravdu váží rozmanitosti své pracovní síly,” říká James.

Různorodé sítě ve společnosti Shell zachycují náš závazek vytvořit rozmanitou a začleňující pracovní kulturu, kde každý člověk může dosáhnout takové kariéry, kterou si zaslouží.

Více na stránce Kariéra

Život ve společnosti Shell

Seznamte se a nechte se inspirovat našimi průkopníky, inovátory, dobrodruhy a průzkumníky z celého světa. Poznejte jejich příběhy a získejte informace o kariéře ve společnosti Shell.

Rozmanitost a začlenění

Naší vizí je vytvoření kultury začlenění, kde můžete vzkvétat. Zjistěte, proč jsou rozmanitost a začlenění pro společnost Shell tak důležité.

Možná by vás mohlo zajímat

Pohled žen

Poslechněte si některé z našich žen, které mají ve společnosti Shell vliv, a objevte, jak se jejich kariéra vyvíjí a inspiruje ke změnám na pracovišti.

Hledání zaměstnání pro odborníky

Prohlédněte si kariérní příležitosti a zjistěte jaký můžete mít se společností Shell vliv.

Proč si vybrat společnost Shell?

Přidejte se k spolupracujícímu a průkopnickému týmu, který je odhodlaný pomáhat vyvíjet zdroje energie, které jsou zapotřebí k pohánění pokroku.