Kuželový design tradičních vrtů je starý, jako těžba ropy a zemního plynu sama. A i přes veškeré jeho vylepšování v průběhu let, stále má několik základních omezení.

Návrhy vrtů vyžadují podrobné projektování, aby se zajistilo, že postupně se zužující průměr vrtu, bude stále dostatečně široký v momentě, kdy se dostane až k ložisku, aby úroveň těžby byla stále ekonomická.

Neočekávaná setkání s nestabilními formacemi mohou vyžadovat dodatečné potrubí, která ale zužují velikost otvoru k ložisku a omezují těžbu. V některých případech mohou dokonce dosažení cílové hloubky zcela zamezit.

Nová technologie na scéně

Vrt s jednotným průměrem, který má jasně daný a neměnný průměr od povrchu až k ložisku, by tato omezení mohl překonat a umožnit nám tak přístup k rozsáhlým zásobám ropy a zemního plynu, které jsou teď mimo náš dosah.

A nejenom to. Při vrtech s jednotným průměrem musí být vyvrtáno mnohem méně kamene, takže na povrchu zanechávají mnohem menší stopu, čímž samozřejmě celkově snižují dopad na životní prostředí.

Až do nedávna ale byly vrty s jednotným průměrem pouhou myšlenkou, která byla příliš složitá, než aby mohla být používána v praxi.

Díky úspěšné zkoušce průkopnické technologie rozšiřování potrubí v Pinedale, Wyomingu, se týmu techniků společnosti Shell podařilo nainstalovat dvě na sebe navazující sekce o stejném průměru v tvrdých podmínkách aktivního vrtu.

Takže jak to funguje?

Po každé, když se vrtá nová sekce studny, je do vyvrtané díry vložena speciální výztuha.

Naše inovované výztuhy jsou výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje. Technici z oddělení R&D úzce spolupracovali s odborníky z ocelářského průmyslu a optimalizovali jak jejich možnosti rozšíření, tak i sílu.

Jakmile je výztuha v cílové hloubce, mechanicky ji roztáhneme tím, že skrz ni protáhneme ocelový kužel s použitím unikátní sestavy pro rozšíření Top Anchor and Pull.

Po té, co je jedna výztuha úspěšně na místě, můžeme vrtat další sekci. Ta je zajištěna vložením identické výztuhy, kterou protáhneme skrz již roztaženou sekci a opět ji roztáhneme, aby měla stejný průměr jako předchozí výztuha.

Tento proces můžeme opakovat tolikrát, kolikrát chceme, než dosáhneme cílového ložiska ropy nebo zemního plynu.

Inovace společnosti Shell

Nejsou to jenom roztažitelné výztuhy, kde byla společnost průkopníkem.

Rozšiřovací sestava Top Anchor and Pull je výsledkem několikaletých inovací. Její kužel je pečlivě navržen tak, aby během roztahování zachovával neporušenost závitových spojů výztuh, které používáme pro připojení každé 12metrové sekce. Tento design také minimalizuje hromadění nečistot na plášti potrubí na expanzní stěně.

Vyvinuli jsme zbrusu nový nátěr potrubí, který při extrémních podmínkách v místě, kde se sekce překrývají, při procesu rozšiřování promazává. Také jsme vyvinuli alternativní ochranný systém spojení potrubí.

Výsledkem je průlomový systém, na který se můžeme spolehnout, pokud potřebujete vrtat vrt s jednotným průměrem bezpečně a kdekoli chceme.

Budoucnost vrtů?

Momentálně provádíme zkoušky v terénu, naším hlavním cílem je úspěšně vybudovat vrt s jednotným průměrem v hlubokých vodách Mexického zálivu.

Doufáme, že tam se nám podaří dosáhnout těžby vzdálených a částečně vyčerpaných polí, a tím potenciálně získat několik dalších milionů barelů ropy, které by pomohly uspokojit světovou poptávku po energii.

Stejně tak doufáme, že budeme schopní využít mnohých ekologických a ekonomických výhod, které tato technologie přináší.

Tohle vše dohromady je neuvěřitelný úspěch pro talentovaný a zanícený tým společnosti Shell.

Více na stránce Profesionálové

Hledání zaměstnání pro odborníky

Prohlédněte si kariérní příležitosti a zjistěte jaký můžete mít se společností Shell vliv.

Proč si vybrat společnost Shell?

Přidejte se k spolupracujícímu a průkopnickému týmu, který je odhodlaný pomáhat vyvíjet zdroje energie, které jsou zapotřebí k pohánění pokroku.