Unikátní oblast odbornosti pracovníků Production Technologist zahrnuje modelování a optimalizaci výkonu přítoku a odtoku u vrtů, navrhování rozhraní vrtů/ložisek (včetně řízení písků), řízení vrtů, ložisek a zařízení (včetně modelování a optimalizace těžebních systémů) a řízení neporušenosti vrtu (včetně specifikace parametrů pro bezpečný a dostatečně produktivní výkon vrtu). Doména pracovníků Production Technologist sahá od sandface až k regulačním ventilům průtoku. Pracovníci Production Technologist jsou specialisté na dopad těžby - měli by porozumět tomu, jak optimalizovat produkci u stávajících vrtů a dopady rozhodnutí o dokončení/zásahu do vrtu na výkon těžby v průběhu životního cyklu vrtu.

Pracovníci Production Technologist jsou v centru podnikání společnosti Shell s ropou a zemním plynem. Po celém světě pracují naši technici na každodenních činnostech spojených s těžbou ropy a zemního plynu na majetcích jedné z našich provozních jednotek. Působí také v týmech, které připravují plány vývoje, aby zajistili optimální produkci našich budoucích polí pro těžbu ropy a zemního plynu, včetně uvádění do provozu a spouštění nových těžebních projektů.

Seznamte se s předními pracovníky v oboru Production Technology

David Carpenter pracuje na pozici Global Discipline Head a sídlí v Houstonu, USA.

„Více než 700 odborníků celosvětově tvoří obor Production Technology, který přímo ovlivňuje naše podnikání tím, že využívá naše dovednosti pro optimalizaci těžby z vrtů, ať už jde o zlepšení prvotního návrhu nebo během fáze vlastní těžby. Pracovníci Production Technologist se podílí na všech fázích životního cyklu majetku, od fáze konceptu přes návrh, výstavbu, uvedení do provozu, vlastní těžbu až po opuštění.

Naši pracovníci Production Technologist úzce spolupracují s ostatními disciplínami, aby mohli najít optimální integrované řešení produkčního systému, která vyvinou optimální hodnotu z našeho majetku. Naše unikátní oblast odbornosti se týká těžebního potenciálu vrtu (přítoku a odtoku) a technické neporušenosti. Z toho jasně vyplývá, že pracovníci Production Technologist hrají zásadní roli při poskytování bezpečné a efektivní produkce každičký den!“

Více na stránce Profesionálové

Hledání zaměstnání pro odborníky

Prohlédněte si kariérní příležitosti a zjistěte jaký můžete mít se společností Shell vliv.

Proč si vybrat společnost Shell?

Přidejte se k spolupracujícímu a průkopnickému týmu, který je odhodlaný pomáhat vyvíjet zdroje energie, které jsou zapotřebí k pohánění pokroku.