Pracovníci na pozici Production Operator jsou v centru podnikání společnosti Shell s ropou a zemním plynem.  Po celém světě naši lidé pracují na každodenních činnostech spojených s těžbou ropy a zemního plynu na majetcích jedné z našich provozních jednotek.  To také zahrnuje uvádění do provozu a spouštění našich nových projektů pro ropu a zemní plyn. Naši lidé poskytují podporu novým projektům a plánování vývoje polí, aby zajistili bezpečnou a optimální provozuschopnost našich budoucích zařízení. 

Jako Production Operator budete pracovat v jednom nebo více odvětvích odbornosti: činnosti spojené s polem, programování (krátkodobá optimalizace produkčních objemů), integrované plánování činností (pro optimalizaci mezioborových činností a zdrojů), a správa informací o uhlovodících nebo činnosti v reálném čase.

Seznamte se s předními pracovníky v oboru Production Operations

Andy Jackson je na pozici Global Discipline Head a sídlí v Rijswijk, Nizozemsku.

„Máme skvělý obor s více než 2 000 odborníky celosvětově.  Na podnikání máme významný vliv. Většina našich lidí pracuje přímo v terénu nebo podporuje ty, kteří zajišťují bezpečnou a efektivní produkci každý den. Pracovníci Production Operator se podílí na všech fázích životního cyklu majetku, od fáze konceptu přes návrh, výstavbu, uvedení do provozu, vlastní těžbu, až po opuštění.  Děláme to v 25 zemích.  Production Operations jsou něco jako správce majetku, to znamená, že řídíme majetek, abychom zajistili, že každodenní objemy jsou optimalizované a lidé, kteří na tomto majetku pracují, pracují bezpečně. 

Pozice v terénu umožňují vedení týmů, zatímco ostatní role vyžadují silné ovlivňovací dovednosti.  Naši pracovníci Operations úzce spolupracují s ostatními odděleními, aby pochopili jejich činnosti a byli efektivním vyzyvatelem se schopností optimalizovat základní výkon.“ 

Klíčové oblasti, se kterými budete spolupracovat, jsou:

  • Provoz a údržba stávajících vrtů a zařízení s ohledem na vysoké standardy integrity
  • Řízení každodenních operací se silným zaměřením na bezpečnost a ekologické otázky
  • Vyvažování každodenních provozních priorit s dlouhodobými strategickými cíli
  • Plánování vývoje pole a podpora projektu
  • Logistika pro zásadní projekty a stávající pole
  • Správa smluv a výkonnosti smluvních partnerů v rámci činností s ropou a zemním plynem.

Více na stránce Profesionálové

Hledání zaměstnání pro odborníky

Prohlédněte si kariérní příležitosti a zjistěte jaký můžete mít se společností Shell vliv.

Proč si vybrat společnost Shell?

Přidejte se k spolupracujícímu a průkopnickému týmu, který je odhodlaný pomáhat vyvíjet zdroje energie, které jsou zapotřebí k pohánění pokroku.