Geoscience ve společnosti Shell je středobodem našich cílů o uspokojování světových energetických potřeb.

Dokonce i ve světle měnící se energetické rovnováhy, která se stále přibližuje k obnovitelným zdrojům, zůstanou fosilní paliva důležitou součástí v dalších desetiletích. Nicméně proces hledání a těžby ropy a zemního plynu se stává stále složitější. Právě proto potřebuje oblast Geoscience ve společnosti Shell ty nejvíce inovativní a kreativní jedince, které jí pomohou uspět. 

Pracovníci na pozici Geoscientist spolupracují v rámci integrovaných týmů a mají přístup k těm nejrůznějším a nejmodernějším technologiím. Díky svým informovaným rozhodnutím při průzkumu, vývoji i těžbě přispívají pracovníci Geoscientist společnosti Shell neustálému procesu úspěchu činností Upstream po dobu celého jejich životního cyklu.

Jako Geoscientist ve společnosti Shell budete mít možnost získat to nejlepší z předního školicího programu v odvětví, unikátního vámi vedeného kariérního rozvoje a nedocenitelných zkušeností z praxe. S možností pracovat po boku předních vědců společnosti Shell na přelomových projektech vám umožní pozice v Geoscience ovlivnit to, jak zdoláváme energetické výzvy světa.

Sivaská pánev, střední Turecko

Pracovníci Geoscientist využívají různé technologie a metodologie pro hledání uhlovodíků v oblastech, jako je například sivaská pánev – relativně neprozkoumaná oblast ve středním Turecku. 

Pracovníci Geoscientist využili techniky vzdáleného průzkumu, aby mohli provést podrobné zmapování oblasti Sivas v rámci licence k průzkumu v Turecku. Metody zpracování snímků, jako je analýza hlavních komponent a klasifikační metoda, byly použité při zvýraznění litografických rysů pánve. Následně byla provedena analýza s použitím digitálního hodnotícího modelu (Digital Elevation Model - DEM), abychom prozkoumali strukturální rysy pánve.

Výsledná geologická mapa odvozená ze satelitních snímků prokázala, že se jedná o neocenitelnou datovou sadu, která podporuje seismickou gravitačně-magnetickou interpretaci. To představuje skutečné zlepšení geologického mapování, které vede k lépe informovaným podnikatelským rozhodnutím.

Více na stránce Profesionálové

Hledání zaměstnání pro odborníky

Prohlédněte si kariérní příležitosti a zjistěte jaký můžete mít se společností Shell vliv.

Proč si vybrat společnost Shell?

Přidejte se k spolupracujícímu a průkopnickému týmu, který je odhodlaný pomáhat vyvíjet zdroje energie, které jsou zapotřebí k pohánění pokroku.