Oblast HSSE and SP ovlivňuje naše podnikání a činnosti po celém světě.

Kariéra v HSSE and SP ve společnosti Shell nabízí celosvětové příležitosti pro kariérní postup, stejně jako řadu příležitostí pro získání cenné rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Stanete se součástí týmu důvěryhodných kolegů, kteří vás budou podporovat a kteří zbožňují práci v nadšeném a spolupracujícím týmu a kteří mohou skutečně změnit naše podnikání.

Safety

Pozice v oblasti Process Safety mají za úkol zajistit, že naše zařízení jsou správně navržená, bezpečně provozovaná a řádně udržovaná po celou dobu provozu. Naším cílem je provozovat náš majetek, bez ohledu na jeho stáří nebo umístění, a to způsobem, který převyšuje interní standardy nebo příslušné právní požadavky.

Environment

Pozice v oblasti Environment hledají cesty, jak snížit vliv činností společnosti Shell na svět kolem nás. Odborníci společnosti Shell z Environmentu pracují na projektech, které v plném měřítku ovlivňují naše činnosti. Ať jde o podporu aplikací nových technologií, či spolupráci s externími partnery a neúnavnou práci, která má minimalizovat nehody na pracovištích.

Health

Hlavním úkolem pracovníků v oblasti Health je chránit a podporovat zdraví našich zaměstnanců, dodavatelů a sousedů. Právě proto hledáme ochotné a disciplinované lidi, kteří se nebojí odpovědností, jako jsou posuzování způsobilosti k práci, lékařský dohled, první pomoc nebo připravenost a plánování lékařské pohotovosti.

Corporate Security

Oblast Corporate Security (CS) chrání naše zaměstnance, majetek, pověst a důvěrné informace. Globální síť korporátních odborníků poskytuje praktickou podporu v raných fázích nových sdružení podniků a udržuje stávající partnerství s vládními agenturami, poskytovateli komerčního zabezpečení a kolegy v odvětví.

Více na stránce Profesionálové

Hledání zaměstnání pro odborníky

Prohlédněte si kariérní příležitosti a zjistěte jaký můžete mít se společností Shell vliv.

Proč si vybrat společnost Shell?

Přidejte se k spolupracujícímu a průkopnickému týmu, který je odhodlaný pomáhat vyvíjet zdroje energie, které jsou zapotřebí k pohánění pokroku.