Ve společnosti Shell vzniklo mnoho sociálních a podpůrných sítí, které spojují různorodou pracovní sílu společnosti Shell dohromady. Tyto sítě pomáhají zaměstnancům se spojovat, sdílet nápady a podporovat jeden druhého tak, aby mohli dosáhnout svého potenciálu. S velkou škálou cílů, včetně podpory zdravějšího životního stylu a podpory osobního i profesního vývoje, tyto komunity pomáhají budovat kulturu přijetí a vzájemného respektu.

Všechny naše sítě, jako jsou síť žen ve společnosti Shell, enABLE, která sdružuje zaměstnance s postižením nebo africká síť společnosti Shell, mají vliv na utváření kultury společnosti plné rozmanitosti a začlenění. 

Africká síť společnosti Shell, Velká Británie

Africká síť společnosti Shell (Shell African Network - SAN) ve Velké Británii má za cíl zlepšit vývoj zaměstnanců s africkým a karibským původem. Mavis Oti-Addo-Boateng říká, že od založení této sítě před 15 lety z ní získala mnohé, a to jak profesně tak i osobně.

„Moje lídrovské, manažerské, komunikační i vyjednávací dovednosti se úžasně zlepšily díky osobním pohovorům zaměřeným na vývoj a školení v SAN. Pomáháme našim členům získat kariérní tipy od seniorních lídrů společnosti Shell. Jsem hrdá, že jsem na pozici, kde můžu vrátit něco komunitě a přitom plnit svoje vlastní kariérní cíle.“

S pobočkou v Nizozemsku čítá SAN skoro 300 členů. Při následování svých kariérních ambicí se členové spojují prostřednictvím pravidelných setkání, mentoringových sezení a po pracovních sociálních událostí.

Mavis dodává: „SAN mi dal příležitost prosazovat silné osobní hodnoty: poctivost, vracet něco ostatním a pomáhat jim dosáhnout svých snů.“

Mohammed Al Athaba stojí na pódiu a má řeč
Mohammed Al Athaba, Mechanical Integrity Engineer, Katar

Začněte při zemi, myslete ve velkém

Mohammed, který je momentálně v programu společnosti Shell pro absolventy a pracuje v Kataru v zařízení Pearl GTL, největším závodě na světě pro zpracování plynů na kapaliny, říká:

„Myslím, že jedna z nejlepších věcí na práci ve společnosti Shell je, jak se lidé a kultury mísí v tak mezinárodním prostředí. Osobně bych chtěl v budoucnu dokázat něco dobrého pro Katar a jeho občany a taky pro svoje kolegy po celém světě.“

Více na stránce Kariéra

Pohled žen

Poslechněte si některé z našich žen, které mají ve společnosti Shell vliv, a objevte, jak se jejich kariéra vyvíjí a inspiruje ke změnám na pracovišti.

Lidé s postižením

Ve společnosti Shell podporujeme zaměstnance s postižením, aby se podělili o své obtíže a dovolili nám pracovat společně a podporovat je v dosažení jejich potenciálu.