V tomto příspěvku se podíváme na koncept, který v podnikatelském prostředí stále více rezonuje. Rozebereme, co znamená, jakým způsobem ho zavést do provozu a co by pro růst vaší firmy mohl potenciálně znamenat.

Co je správa vozového parku?

Jednoduše řečeno, váš vozový park je celkový počet firemních vozidel, která využíváte k provozu vaší firmy. Pokud potřebujete mít vozový park, musíte dohlížet na jeho provoz a řídit ho, aby vaše firma prosperovala.

A zde se dostáváme k označení správa vozového parku, širokému pojmu, jenž označuje všechny činnosti potřebné k provozu vašeho vozového parku. Může sem patřit kontrola nákladů na palivo, monitorování chování řidičů, pořizování vozidel a zabezpečení palivové úspornosti. Správou vozového parku se zabývají organizace všech velikostí, od malých a středních podniků až po velké korporace.

Proč je správa vozového parku důležitá?

Od doby, kdy lidé začali obchodovat, je doprava základním kamenem ekonomiky. V éře elektronického obchodování a měnících se požadavků zákazníků význam plynulé dopravy neustále roste. Z toho logicky vyplývá, že způsob, jakým spravujete vozidla ve vašem vozovém parku, má přímý a zásadní vliv na produktivitu, úspory, zisky a dodržování předpisů ve vaší firmě.

Výhody správné správy vozového parku jsou hmatatelné a rozsáhlé, jelikož se týkají všech oblastí podnikání:

Přehled, dostupnost a kontrola kdykoliv a odkudkoliv

Každodenní správa vozového parku je obrovský úkol s mnoha proměnnými. Správné služby správy vozového parku zajistí, že vaše vozidla a řidiči jsou neustále monitorováni a dostupní, ať už jsou kdekoliv.

Přehledy založené na informacích

Nedá se nic dělat, informace ovládají svět. Pokud je nevyužijete k získání výhody při každodenním provozu vozového parku, propásnete cenné příležitosti k identifikaci a předcházení opotřebení vozidel, zjištění spotřeby paliva, nákladů na vozidla a mnoha dalších záležitostí. Čísla hovoří sama za sebe. Efektivní využití informací o vašem vozovém parku by mohlo přinést vaší firmě celou řadu výhod, od 10% až 15% nárůstu produktivity až po snížení nákladů na palivo o 25 %.

Aktuální informace v reálném čase

Jedna věc je mít informace a druhá je podle nich ve správný čas jednat. Nenechte důležité poznatky, jako jsou vaše transakce, opotřebení vozidla a informace o trase, zastarat. Investujte do služeb pro správu vozového parku, které nabízejí notifikace v reálném čase, což vám umožní včas reagovat na problémy a proaktivně jednat na základě podnětů, aniž byste museli vyrušovat řidiče s žádostí o aktuální informace.

Zvýšená bezpečnost a zajištění dodržování předpisů

Klíčovou součástí správy vozového parku je monitorování chování vašich řidičů odkudkoliv. Díky němu budete neustále informováni o jejich chování na silnici, abyste vždy měli dost času k nápravě jejich návyků a zabránili tomu, aby ublížili sobě nebo ostatním na silnici.

Jak funguje systém pro správu vozového parku?

Jak jste možná pochopili, shromažďování a zpracovávání všech těchto informací vyžaduje kvalitní software. Proto si většina firem volí pro správu vozového parku centralizovaný systém, kde mohou sledovat a spravovat mnoho proměnných z jednoho ústředního místa. Také to majitelům firem umožňuje zavést pro správu vozového parku strukturovaný a systematický pracovní postup, aniž by potřebovali specializované znalosti.

Přesto některé firmy stále volí manažera vozového parku, který díky svým odborným znalostem dohlíží na jeho správu, kontroluje náklady a v případě potřeby nabízí řešení přizpůsobená potřebám podniku.

Vyzkoušeli jste aplikaci pro správu vozového parku?

Pokud jste majitel malé firmy s 1 až 10 vozidly, můžete se snadno a pohodlně stát manažerem svého vlastního vozového parku. Stáhněte si aplikaci Shell Fleet App z App Store nebo Google Play a zjistěte, jak moc vám usnadní práci.