VÝHODY PŘEDPLACENÉ KARTY

  • Vy si určíte, kolik utratíte za pohonné hmoty.
  • Slevy šité na míru v závislosti na vašich odběrech.
  • Možnost převádět zůstatky mezi kartami.
  • Správa přes online portál s možností objednávat nové karty a jejich blokování.
  • Výdaje je možné sledovat v reálném čase.
  • Nastavení limitů v Kč nebo limitů nákupu zboží na kartě.
  • Možnost využití jako benefit pro vaše zaměstnance.

BEZPEČNOST MÁTE VE SVÝCH RUKOU:

Kartu je možné udržovat v trvale zablokovaném stavu a blokování zrušit pouze na dobu, kdy váš řidič s danou kartou platí. Tyto operace můžete provádět pohodlně online.

UKAZATELE A INDIKÁTORY ŠITÉ NA MÍRU:

Při objednání si můžete zvolit typ karty, která u jednotlivých transakcí vyžaduje zadání dalších údajů, jako jsou počet ujetých kilometrů nebo identifikátor řidiče.

SOUHRNNÁ FAKTURACE:

Měsíčně obdržíte souhrnnou fakturu za všechny nákupy, proto není nutné ztrácet čas zpracováním daňových dokladů o jednotlivých čerpáních paliva.

OKAMŽITÉ ZJIŠTĚNÍ ZŮSTATKU ÚČTU NA ČERPACÍ STANICI:

Zůstatek karty lze zjistit i na čerpací stanici Shell přes čtečku karet. Karty jsou použitelné výhradně za podmínky, že disponují odpovídajícím zůstatkem.

AKCEPTACE KARET:

Přednabitá karta je akceptovaná na všech čerpacích stanicích Shell na území České republiky.

DOBITÍ KARTY JE SNADNÉ:

Kartu je možné dobít bankovním převodem.

Odesláním shora uvedených údajů souhlasíte s tím, aby společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost Shell“) jako správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše shora uvedené osobní údaje pro účely nabídky palivových karet Shell. Tento souhlas udělujete na dobu naplnění tohoto účelu. Shora uvedené osobní údaje bude zpracovávat na základě pověření i zákaznické centrum Společnosti Shell, které provozuje Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, se sídlem Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Polská republika. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů Vás informujeme, že máte práva uvedená v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům (tzn. máte právo požádat Společnost Shell o informaci o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu). Dále můžete požadovat po Společnosti Shell vysvětlení, domníváte-li se, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, a vyzvat Společnost Shell k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Více v sekci Firemní zákazníci

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.