Objevte naše pohonné hmoty s Dynaflex Technologií

Co je technologie Dynaflex?

  • Dynaflex technologie nebo Dynaflex složení je název nejnovější generace pokročilého složení našich benzínových a dieselových paliv.
  • Všechny naše pohonné hmoty nejnovější generace jsou navrženy pomocí naší nové technologie DYNAFLEX.
  • Stejně jako jsou rozdílné benzín a nafta, vyvinuli jsme i jedinečné složení DYNAFLEX pro jednotlivé druhy pohonných hmot.
  • Účinnost moderních motorů se neustále zvyšuje. Důsledkem toho jsou paliva vystavována náročnějším podmínkám (tedy vyšším teplotám a tlakům), což může mít za následek usazování nečistot na klíčových součástech palivového systému, jako jsou sací ventily či vstřikovače paliva.
  • Jednotlivá složení DYNAFLEX jsou složité směsi speciálně navržené s cílem pomoci zachovat účinnost motoru navrženou výrobci vozidel. Technologie DYNAFLEX je obohacena silnými čisticími přísadami, které napomáhají udržovat čistotu hlavních součástí palivového systému a chrání je před usazeninami snižujícími výkon.1
  • Naše paliva Shell V-Power jsou navržena rovněž s cílem napomáhat vyčistit již existující usazeniny v palivovém systému.1
  • Benzínová paliva Shell s technologií DYNAFLEX dále obsahují nové složky snižující tření, které přispívají k volnějšímu pohybu sestavy pístu přímo v srdci motoru a pomáhají tak snižovat energetické ztráty unikající v podobě tepla.2

Jak pracuje Technologie Dynaflex v motoru?

Usazeniny v palivovém systému – výzva pro naše paliva

Tým vědců společnosti Shell vyvinul pro dieselové a benzínové motory jedinečné složení DYNAFLEX. Při tvorbě našeho nového složení DYNAFLEX jsme využili své více než 100leté zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje pohonných hmot. Světoví výrobci automobilů neustále usilují o zvyšování účinnosti motoru.

Naše nové složení DYNAFLEX čerpá z našich zkušeností a znalostí nároků starších i moderních motorů. Moderní motory se stále zmenšují, zatímco si zachovávají vysoký výkon. Často používají nové technologie (jako přímé vstřikování paliva nebo přeplňování) za účelem dosažení vyššího výkonu a účinnosti.

Na klíčových prvcích palivového systému, jako jsou vstřikovače paliva u dieselových motorů nebo sací ventily a vstřikovače paliva u benzínových motorů, se časem mohou vytvořit usazeniny.

Složení Shell DYNAFLEX jsou navržena s cílem zamezovat usazování nečistot na hlavních součástech palivového systému1. Vývoj naší nové řady paliv Shell s DYNAFLEX technologií představuje vyvrcholení mnohaletého výzkumného a vývojového programu, který zahrnoval testování během více než 3 milionů najetých km a ve více než 240 vozidlech.3

Naše řešení

Shell FuelSave Diesel

U dieselových motorů může znečištění vstřikovačů přispívat k neúčinnému spalování. Technologie DYNAFLEX použitá v palivu Shell FuelSave Diesel obsahuje nové, zdokonalené čisticí molekuly, které pomáhají udržovat čistotu vstřikovačů1. Různé testy běžné v daném odvětví prokázaly, že náš nový Shell FuelSave Diesel pomáhá udržovat trysky výrazně čistší než jeho předchozí složení1.

Shell FuelSave Natural 95

Technologie DYNAFLEX použitá v benzínovém palivu Shell FuelSave Natural 95 je navržena tak, aby pomocí pokročilých čisticích molekul pomáhala udržet čistotu součástí palivového systému, jako jsou sací ventily a vstřikovače paliva1. Technologie DYNAFLEX použitá v benzínovém palivu Shell FuelSave Natural 95 dále obsahuje naše nejnovější složky pro snižování tření2.

Tření vzniká mezi pevnými a pohyblivými částmi motoru a jeho vlivem dochází ke ztrátám výkonu a účinnosti. Hlavní oblastí, kde dochází k energetickým ztrátám vlivem tření, jsou plochy pístů a stěn válců. Nová složka ovlivňující tření obsažená v benzínovém palivu Shell FuelSave Natural 95 s DYNAFLEX technologií vytváří na povrchu klíčových součástí sestavy pístu tenký film, který usnadňuje klouzání povrchů po sobě. Snižuje tak energetické ztráty a napomáhá zachovávat účinnost motoru.

Benzínová paliva Shell V-Power – navržena pro výkon a účinnost

Technologie DYNAFLEX použitá v benzínových palivech Shell V-Power obsahuje molekuly se silným čisticím účinkem, jejichž úkolem je zabránit vzniku usazenin a odstraňovat již vzniklé usazeniny snižující výkon1. Naše pokročilé složení je určeno pro provoz v extrémních podmínkách systému sání paliva, kde narušuje a odstraňuje usazeniny1. Pomáhá tím zajistit čistotu sacího systému. Motor pak lépe nasává vzduch, což se nakonec projeví na jeho výkonu1. Nová benzínová paliva Shell V-Power s DYNAFLEX technologií obsahují 3x více čistících a tření snižujících složek, které pomáhají zvyšovat účinnost a výkon5. Naše nová benzínová paliva Shell V-Power s technologií DYNAFLEX, obsahující nové, posílené molekuly pro snižování tření, prokázala lepší výkon za náročnějších podmínek na dálnici i ve městě4.

Shell V-Power Diesel – navržen pro výkon a účinnost

Nové, posílené čistící molekuly obsažené v palivu Shell V-Power Diesel s technologií DYNAFLEX mohou přispívat k čištění znečištěných palivových vstřikovačů v motorech6. Naše nová, pokročilá technologie DYNAFLEX použitá v palivu Shell V-Power Diesel je určena pro použití v extrémních podmínkách systému sání paliva, kde narušuje a odstraňuje usazeniny1. Shell V-Power Diesel je naše nejúčinnější dieselové palivo, které pomáhá zlepšovat čistotu motoru odstraňováním již vzniklých usazenin. Shell V-Power Diesel pomáhá obnovovat výkon motoru tím, že čistí klíčové součásti palivového systému od usazenin, které výkon motoru snižují7.

1. Pomáhá čistit klíčové součásti palivového systému, jako jsou sací ventily nebo vstřikovače paliva, od usazenin, které snižují výkon motoru. Skutečné účinky a přínosy vlastností paliv se mohou lišit v závislosti na typu a stavu vozidla, stylu jízdy a jízdních podmínkách; míra jejich projevu není zaručena.

2. Složky snižující tření pomáhají klíčovým součástem Vašeho motoru.Skutečné účinky a přínosy vlastností paliv se mohou lišit v závislosti na typu a stavu vozidla, stylu jízdy a jízdních podmínkách; míra jejich projevu není zaručena.

3. Testy byly realizovány od roku 2009 na evropských a asijských vozidlech z široké škály předních výrobců vozidel. Ne všechna vozidla používaná při testech jsou k dispozici na trhu v České republice.

4. Posílené složení v porovnání s běžným palivem Shell FuelSave; prokázáno v testech. Pomáhá čistit a chránit klíčové součásti palivového systému jako jsou sací ventily nebo vstřikovače paliva od usazenin, které snižují výkon motoru. Složky snižující tření pomáhají klíčovým součástem Vašeho motoru. Trojnásobné množství molekul neznamená trojnásobný čistící nebo tření snižující účinek, resp. přínos. Skutečné účinky a přínosy vlastností paliv se mohou lišit v závislosti na typu a stavu vozidla, stylu jízdy a jízdních podmínkách.

5. V porovnání s benzinovým palivem Shell FuelSave. Pomáhá čistit klíčové součásti palivového systému jako jsou sací ventily nebo vstřikovače paliva od usazenin, které snižují výkon motoru. Skutečné účinky a přínosy vlastností paliv se mohou lišit v závislosti na typu a stavu vozidla, stylu jízdy a jízdních podmínkách.

6. Skutečné účinky a přínosy vlastností paliv se mohou lišit v závislosti na typu a stavu vozidla, stylu jízdy a jízdních podmínkách ; míra jejich projevu není zaručena.

7. Skutečné účinky a přínosy vlastností paliv se mohou lišit v závislosti na typu a stavu vozidla, stylu jízdy a jízdních podmínkách; míra jejich projevu není zaručena

Více v sekci Firemní zákazníci

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.