Interoperabilní řešení Shell

Společnost Shell nabízí firemním zákazníkům mnohem více než jen kvalitní paliva. Jejím cílem je poskytnout komplexní servis, umožňující snadný provoz a maximální kontrolu nad náklady. V oblasti elektronických mýtných plateb nabízí Shell interoperabilní řešení využívající jedinou palubní jednotku pro platby ve více zemích. Využívá zařízení ITR+ Axxés, které kombinuje mikrovlnnou a satelitní technologii a umožňuje vzdálenou konfiguraci celého systému. Tato moderní palubní jednotka je navíc vybavena displejem pro lepší kontrolu základních funkcí jednotky řidičem. Lze také nastavit upozornění na nestandardní stavy. Kromě ITR+ Axxés budou moci zákazníci společnosti Shell použít i jiná řešení interoperabilních palubních jednotek, která budou vyhovovat jejich požadavkům.

Více pohodlí přinese i novinka v podobě mýtného portálu www.roadservices.shell.com Dopravce tak bude mít na jednom místě všechny aktuální novinky o službách na cestách, které společnost Shell poskytuje, průvodce vybranými krajinami a mýtnou kalkulačku.

Platba mýta již ve 26 evropských zemích

Zákazníci společnosti Shell mohou platit mýto prostřednictvím karty Shell už ve 26 evropských zemích, většina ji má už teď propojenou minimálně s jednou palubní mýtnou jednotkou. Počet států, umožňujících tento způsob platby, se neustále rozšiřuje. Roste i počet států, které se zapojují do jednotného mýtného systému. Do konce letošního roku budou moci zákazníci společnosti Shell uhradit elektronické mýto jedinou palubní jednotkou v klíčových zemích a na důležitých dopravních úsecích, jmenovitě ve Francii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Belgii, Rakousku, Itálii, v německém Herrentunnelu.

Země, kde lze mýto uhradit prostřednictvím palivové karty Shell:

Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Portugalsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Rusko, Polsko, Bělorusko, Slovinsko, Rumunsko, Rusko, Bulharsko (již brzy)

Země, kde lze mýto uhradit palubními jednotkami:

Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Polsko, Rusko, Bělorusko

Země, kde lze mýto uhradit jednou palubní jednotkou

Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Rakousko, Německo (Herrentunnel),

Odesláním shora uvedených údajů souhlasíte s tím, aby společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost Shell“) jako správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše shora uvedené osobní údaje pro účely nabídky palivových karet Shell. Tento souhlas udělujete na dobu naplnění tohoto účelu. Shora uvedené osobní údaje bude zpracovávat na základě pověření i zákaznické centrum Společnosti Shell, které provozuje Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, se sídlem Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Polská republika. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů Vás informujeme, že máte práva uvedená v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům (tzn. máte právo požádat Společnost Shell o informaci o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu). Dále můžete požadovat po Společnosti Shell vysvětlení, domníváte-li se, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, a vyzvat Společnost Shell k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

více v sekci palivová karta shell

Mýto

Nestarejte se o to, zda bude mít řidič u sebe dostatek hotovosti. K úhradě mýtného a silničních daní můžete použít palivovou kartu Shell. Vše pak bude přidání na vaši souhrnnou fakturu. Snažší život pro každého.