Všeobecné informace o AdBlue®

Co je AdBlue®?

AdBlue® je vodný roztok močoviny, který se skládá ze 32,5 % z technicky čisté močoviny a ze 67,5 % z destilované vody*. Tento roztok pomáhá výrazně snižovat emise oxidů dusíku (NOx) u vznětových motorů, a zajišťuje tak i splnění stále přísnějších zákonem předepsaných norem pro výfukové plyny.

Pro osobní automobily jsou od 1. 9. 2015 na základě normy pro výfukové plyny Euro 6 závazné nové, přísnější mezní hodnoty oxidů dusíku pro osobní automobily se vznětovým motorem. Proto je nutné použít i pro mnoho osobních automobilů čištění výfukových plynů prostřednictvím AdBlue®.  Očekává se, že podíl osobních automobilů se vznětovým motorem s technologií AdBlue® v budoucnu s dalším zpřísněním emisních hodnot vzroste.

*Technický název AdBlue® je Aqueous Urea Solution AUS 32. Požadavky na kvalitu u AdBlue® jsou stanovené v platné normě ČSN ISO 22241.

Existují různé druhy AdBlue®, také v členění podle normy Euro 4 až 6?

Ne, existuje pouze jeden druh AdBlue®. Certifikovaný roztok AdBlue® odpovídá platné normě ČSN ISO 22241. Do nádrže nedávejte žádný náhradní prostředek nebo jiné „roztoky močoviny“, protože v případě závady tím riskujete ztrátu záruky na vozidlo.

Jak působí AdBlue® v motoru?

Roztok AdBlue® je vstřikován před katalyzátor výfukových plynů (tedy do systémů motoru odvádějících spaliny, ne přímo do motoru). V katalyzátoru pak dochází k selektivní katalytické redukci (SCR) a rozložení na amoniak a oxid uhličitý. Amoniak následně reaguje s oxidy dusíku a následně pak ve výfukových plynech vozidlo vypouští převážně vodní páru a dusík.

Jak se chová AdBlue® při extrémních teplotách?

Roztok AdBlue® je citlivý vůči extrémním teplotám. Roztok zamrzá, když teplota klesne pod -11 °C. AdBlue® se zamrznutím nemění a zachovává si kvalitu. Při teplotě nad 30 °C se zase snižuje obsah močoviny v roztoku. Proto je důležité, aby balení AdBlue® nebylo v letních měsících trvale uloženo v zavazadlovém prostoru.

Natankování AdBlue® na čerpací stanici Shell

Jak natankuji AdBlue® do mého automobilu na čerpací stanici Shell v ČR?

Většina čerpacích stanic Shell v ČR nabízí AdBlue® ve formě 1 l, 3,5 l, 5 l, 10 l a 20 l balení. Nádvorní obsluha na našich čerpacích stanicích ochotně  pomůže při naplnění vaší nádrže AdBlue®.

Seznam čerpacích stanic, kde mohou nákladní automobily natankovat AdBlue® přímo z tankovacího stojanu najdete: https://www.shell.cz/firemni-zakaznici/rozsahla-sit.html

Mohu za AdBlue® zaplatit i mojí palivovou kartou Shell?

Ano, zákazníci mohou úplně jednoduše zaplatit za AdBlue® pro osobní i pro nákladní automobily prostřednictvím palivové karty Shell.

Kde se v mém osobním automobilu nachází nádrž pro AdBlue®?

Kde se nachází otvor nádrže pro AdBlue®, je závislé na výrobci vozidla / modelu vašeho osobního automobilu. U většiny osobních automobilů se otvor nádrže nachází na jednom ze tří následujících míst:

  • na dně zavazadlového prostoru pod krytem,
  • pod krycím víčkem palivové nádrže vedle plnicího otvoru pro motorovou naftu,
  • pod kapotou motoru.

Způsobí vylití roztoku AdBlue® poškození laku mého automobilu / jeho vnitřního prostoru / mého oděvu a obuvi?

Přestože AdBlue® je zařazen mezi neškodné látky, může reagovat s určitými materiály:

  • AdBlue® může mít korozní účinek na některé kovy, a proto  při kontaktu s lakem automobilu ihned povrch opláchněte vodou.
  • Pokud dojde při plnění nádrže pro AdBlue® nacházející se v zavazadlovém prostoru k rozlití, doporučujeme provést následné opláchnutí vnitřního prostoru vodou a vykrystalizovaný AdBlue® odsát vysavačem. Může vzniknout zbytkové znečištění.
  • Může dojít ke znečištění textilií, tyto již pak případně ani nelze vyprat.

Kolik AdBlue® spotřebuje můj osobní automobil?

Spotřeba AdBlue® je závislá na hmotnosti vozidla a na individuálním způsobu jízdy (viz technická dokumentace k vozu). Časté spouštění a zastavení motoru a rychlý rozjezd nevedou pouze k vyšší spotřebě motorové nafty, nýbrž i k vyšší spotřebě AdBlue®. Osobní automobil obvykle spotřebuje v průměru kolem 1,5 litru AdBlue®na 1 000 kilometrů.

Odkud zjistím, kolik AdBlue® musím doplnit, když svítí kontrolka?

To je zcela závislé na typu vozidla a způsobu jízdy (viz technická dokumentace k vozu). Pro spotřebu AdBlue® je důležitý i způsob jízdy a druh zvolené trasy (krátký nebo dlouhý úsek).

Co se stane, když je nádrž AdBlue® v autě prázdná, když tedy nerespektuji varovnou  kontrolku?

Vozidlo pak už nelze nastartovat. Pro další jízdu je zpravidla nutné natankovat minimálně cca 5 litrů AdBlue®.

Rozdíly mezi AdBlue® pro osobní automobily a pro nákladní automobily

Existuje rozdíl mezi AdBlue® pro nákladní automobily a pro osobní automobily?

Ne, kvalita produktu je shodná pro obě kategorie automobilů. 

Mohu s osobním automobilem tankovat u tankovacího stojanu AdBlue® pro nákladní automobily?

Ne, tankování AdBlue® prostřednictvím tankovacího stojanu pro nákladní automobily není dovolené, protože rychlost plnění u tankovacího stojanu pro nákladní automobily je pro většinu osobních automobilů příliš vysoká. Kromě toho výdejní pistole pro čerpání AdBlue® pro nákladní automobily zpravidla nejsou uzpůsobeny pro použití u osobních automobilů.

Mohu s osobním automobilem použít adaptér za účelem tankování AdBlue® u tankovacích stojanů pro nákladní automobily?

Tankování AdBlue® do osobních automobilů u tankovacích stojanů pro nákladní automobily není povolené ani s použitím běžně prodávaného adaptéru. Průtoková rychlost tankovacího stojanu AdBlue® pro nákladní automobily činí kolem 40 l/min, což je hodnota, která je pro plnění u většiny osobních automobilů příliš vysoká. Takovéto tankování by mohlo vést nejen k rozsáhlému znečištění vozidla, oděvu a okolní vozovky, ale i ke vzniku dalších škod.

Více na stránce Firemní zákazníci

Více kontroly a lepší zabezpečení

Shell vám dává jistotu, že jsou vaše palivové karty používány tak, jak chcete, a tam, kde chcete, aby byly používány.

Rozsáhlá síť

Máme k dispozici jednu z největších sítí čerpacích stanic na světě. A nejen to - abychom vám i vašemu autu co nejvíce zpříjemnili cestu, zaměřujeme se i na ty nejmenší detaily.