placeholder

Nová daň z emisí CO2 má být do konce roku 2023* zavedena ve většině zemí Evropy, počínaje Německem.

Evropská komise změnila směrnici o Eurovinětách s cílem dosáhnout výrazného zlepšení klimatu, a to snížením emisí CO2 o 15 % do roku 2025 a o 45 % do roku 2030. Tyto cíle byly původně stanoveny na 15 % do r. 2025 a 30 % do r. 2030. Doprovodné zavedení mýtného podle emisí CO2 zařadí těžká nákladní vozidla do jedné z pěti tříd emisí CO2 a podle těchto tříd se budou rozlišovat sazby mýtného.

Evropská směrnice vstoupila v platnost 24. března 2022 a členské státy EU mají 24 měsíců na její implementaci a začlenění do svých vnitrostátních právních předpisů.

*Jak uvedly německé úřady, přesné datum bude předmětem hlasování v parlamentu koncem září.

cz map

Země, na které se nová daň z emisí CO2 vztahuje:

  • Státní silniční sítě (DE, AT, PL, BE, CZ, SK, BG, HU) musejí do 24. března 2024 zavést mýto z emisí CO₂.
  • Silnice spravované na základě koncese (FR, IT, ES) musejí zavést mýto po skončení povinnosti koncesních poplatků nejpozději do roku 2027.
  • Země, které používají systém dálničních známek, včetně Nizozemska (NL), Lucemburska (LU), Rumunska (RO), Dánska (DK), Švédska (SW) a pobaltských zemí, mají tyto změny zavést, jakmile nahradí systém časového zpoplatnění systémem zpoplatnění podle ujeté vzdálenosti.

Bylo uděleno několik výjimek, například pro Belgii (BE) s implementací do roku 2026.

placeholder

Implementace:

Od 1. prosince 2023 bude mýtné pro těžká nákladní vozidla v Německu rozšířeno o dodatečný poplatek podle emisí CO₂. Vedle mýtného bude zaveden dodatečný poplatek 200 eur za metrickou tunu CO₂. V souladu s předběžným návrhem německé spolkové vlády bude navíc od 1. července 2024 mýtný systém rozšířen i na vozidla nad 3,5 tuny. To je změna oproti současnému nastavení, kdy se mýtné vztahuje výhradně na vozidla nad 7,5 tuny. Zejména pro řemeslné podniky se předpokládá výjimka z tohoto prodloužení mýtného.

Parametry zpoplatnění emisí CO₂

Těžká nákladní vozidla

mají být zařazena do jedné z pěti (5) tříd emisí CO₂, aby bylo možné rozlišit mýtné sazby podle těchto tříd.

Všechna vozidla se spalovacím motorem

(dieselovým atd.) registrovaná před 1. červencem 2019 budou standardně zařazena do třídy 1. Není potřeba shromažďovat další parametry týkající se emisí CO₂, stačí datum první registrace.

Povinnost shromažďovat parametry

týkající se emisí CO₂ se vztahuje pouze na vozidla se spalovacími motory registrovaná po 1. červenci 2019.

Zbývající parametry

nejsou ve většině technických průkazem k dispozici s výjimkou německých. Pro získání zbývajících parametrů je nutné použít dokumenty „Certifikát o shodě“ (COC) a „Protokol s informacemi o zákazníkovi“ (CIF) od výrobce vozidla.

Příslušná hmotnost mýtného

se změní z maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla v provozu v členském státě registrace (F.2 v registraci vozidla) na maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla (F.1 v registraci vozidla).

Všechna vozidla s nulovými emisemi

(s elektrickým pohonem nebo pohonem na vodíkový palivový článek) budou vždy zařazena do třídy 5. Není potřeba shromažďovat další parametry týkající se emisí CO₂.

Parametry týkající se CO₂ jsou následující:

Datum první registrace vozidla (B), počet poháněných náprav, typ podvozku (traktor nebo nákladní automobil s pevnou karoserií), typ kabiny (denní nebo spací kabina), objem motoru (P.1), výkon motoru (P.2), typ motoru (P.3), hmotnost (F.1) a hodnota CO₂ (V.7). Údaje byste měli najít na většině standardních technických průkazech vozidel B, P.1, P.2, P.3 a F.1.

Třída emisí CO₂ Výkon Poplatek
Třída 1 Do 5 % pod úrovní snížení emisí Nad průměrem
Třída 2 5 až 8 % úrovně snížení emisí O 5–15 % méně než za emisní třídu 1
Třída 3 Více než 8 % pod úrovní snížení emisí O 15–30 % méně než za emisní třídu 1
Třída 4 – Vozidla s nízkými emisemi Nejméně o 50 % nižší než v rámci cíle snížení emisí O 30–50 % méně než za emisní třídu 1
Třída 5 Nulové emise O 50–75 % méně než za emisní třídu 1

Celkové náklady se navíc mohou lišit v závislosti na emisní třídě vašeho vozidla CO₂.

V současné době neexistují žádné zvláštní předpisy ani referenční hodnoty pro autobusy a určité podskupiny vozidel v rámci tříd vozidel N2 a N3. V důsledku toho jsou dočasně zařazeny do 1. třídy emisí CO2.

Jako přední poskytovatel služeb účtování mýtného v Evropě sleduje tým společnosti Shell Commercial Road Transport vývoj v oblasti rozšiřování mýtného a nabízí dopravcům podporu při řešení případných nejasností. V průběhu tohoto procesu vám rádi nabídneme cenné informace a pomoc. Na naše poradenství a podporu se můžete vždy spolehnout.