ZÁKLADNÍ INFORMACE

A variety of different containers form the letters EETS.

Co je EETS?


Je EETS palubní jednotka? Ne.
Je EETS firma? Ne.
Existuje mýtná jednotka použitelná pro všechny státy? Zatím ne.

EETS, neboli evropská služba elektronického mýtného, je služba řídící se směrnicí Evropského parlamentu a Rady schválenou v roce 2004.

Řeší interoperabilitu elektronického mýtného v Evropské unii a předkládá vizi, podle které by každý účastník silničního provozu měl přístup k infrastruktuře mýtného systému v celé Evropě prostřednictvím jedné smlouvy a jedné palubní jednotky.

Interoperabilita je dlouhodobým cílem.

Pro současnost i blízkou budoucnost však platí, že:
Neexistuje žádná univerzální jednotka, která by sloužila pro všechny evropské státy.

* Aktuální informace platné v prosinci 2018

A man with yellow suspenders is looking  at a wall with different tolling-related chalk drawings.

Mýto v Evropě – vysoce komplexní téma

Různé národní předpisy

Každá země má vlastní národní předpisy stanovující, kterých vozidel a pozemních komunikací se týká placení mýtného a jaké platební možnosti jsou nabízeny.

Různé nabídky na trhu

Na evropském trhu působí síť více než 100 poskytovatelů mýtných systémů, např. jen ve Francii je to 15 různých společností. K dispozici je tudíž široké spektrum různých zařízení.

Různé technologie

Různé palubní jednotky pracují s různými technologiemi. A i když je palubní jednotka pro interoperabilitu technicky uzpůsobena, je zde ještě procedurální operabilita, která zahrnuje smluvní dohody mezi provozovateli infrastruktury a poskytovateli mýtných služeb.

S TĚMITO VÝZVAMI SI PORADÍME - POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

DALŠÍ TÉMATA

Nabídka a výhody pro vás s elektronickým mýtným od Shell


Vaše podnikání – vaše požadavky. Díky našim zkušenostem a odbornosti můžeme poskytovat řešení mýtného na míru.

Často kladené dotazy a dokumenty


Najděte odpovědi na často kladené otázky a další informační materiály.