Vaše palivová karta Shell není jen pro cestování po silnici – můžete se na ni spolehnout i při rezervaci a placení dalších způsobů dopravy. Budete moci využívat mnoho trajektových tras i speciálních vlaků RoLa (přeprava kamionů vlakem) a vše vám bude vyúčtováno jedinou souhrnnou fakturou, čímž ušetříte čas i peníze.

Trajekty

S použitím palivové karty Shell můžete využívat celoevropských služeb společnosti Transcamion, největšího poskytovatele trajektových služeb pro kamiony, a společnosti P&O Ferries.

Transcamion spolupracuje s více než 150 provozovateli trajektů a nabízí více než 1 300 tras přes Černé moře, Baltské moře, Kaspické moře a Středozemní moře.

P&O Ferries provozuje trajekty především mezi Francií a Spojeným královstvím (mezi přístavy Calais a Dover), nicméně palivovou kartu Shell uplatníte i na trajektech ze Spojeného království do Belgie a Nizozemska.

Jak si zarezervovat trajekt:

Rezervaci přepravy u společnosti Transcamion najdete na webových stránkách Transcamion. U společnosti Transcamion můžete získat slevu (v závislosti na četnosti využívání přepravy) a dokonce i změnit čas odplutí v případě potřeby. U společnosti P&O Ferries budou vaši řidiči platit palivovou kartou Shell přímo u terminálu bez nutnosti předchozí rezervace. Další informace o trasách a jízdním řádu najdete na webových stránkách P&O Ferries.

RoLa (PŘEPRAVA KAMIONŮ VLAKEM)

Rychlostní limity, hmotnostní limity, pracovní doby a ekologická hlediska mají dopad na užívání mezinárodních kamionových tras. Když zkombinujete kamionovou dopravu s dopravou vlakem, tedy službou RoLa (Rollende Landstraße), můžete ušetřit čas i peníze.

Hlavní výhody služby RoLa:

Řidič i náklad mohou dál směřovat k cíli i v době, kdy má řidič povinně odpočívat; 

Úspora provozních nákladů včetně spotřeby paliva, silničních poplatků a opotřebení vozidla; 

Vyhnutí se omezením kamionové dopravy; 

Vyhnutí se dopravním špičkám a frontám u kontrol; 

Lepší plánování cesty a času doručení.

Jak si zarezervovat přepravu vlakem RoLa

Chcete-li si zarezervovat přepravu vlakem RoLa s použitím palivové karty Shell, obraťte se na Rail Cargo Austria, předního evropského poskytovatele kombinované dopravy, nebo partnerskou agenturu Transcamion. 

Rail Cargo Austria nabízí následující trasy: 

Salzburg (Rakousko) - Terst (Itálie) 

Wels (Rakousko) - Maribor (Slovinsko) 

Wörgl (Rakousko) - Brenner (Rakousko) 

Wörgl (Rakousko) - Trento (Itálie)

Další informace včetně pokynů pro rezervaci, jízdních řádů a cen najdete na stránkách Rail Cargo Austria.

Více v sekci Firemní zákazníci

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.