Možnosti platby mýta

Následná platba (platba na fakturu)

prostřednictvím palubní jednotky DarsGo, kterou je možné získat na kontaktních místech DarsGo. Nehradí se žádné měsíční poplatky za pronájem jednotky, pouze 10,-€ administrativní poplatek při pořizování jednotky. Administrativní poplatek je možné uhradit palivovou kartou Shell. V případě ztráty, odcizení nebo zničení je nutné uhradit administrativní poplatek ve výši 20,-€

Předplatné (Pre-paid)

- prostřednictvím palubní jednotky DarsGo, kterou je možné získat na kontaktních místech DarsGo. Jednotku je možné dobíjet do výše 425,-€ / den, a to pouze na kontaktních místech DarsGo. Minimální částka pro dobíjení je 10,- €. K dobíjení jednotky můžete používat palivovou kartu Shell.

Kontaktujte nás pro více informací a objednávku mýta

Odesláním shora uvedených údajů souhlasíte s tím, aby společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost Shell“) jako správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše shora uvedené osobní údaje pro účely nabídky palivových karet Shell. Tento souhlas udělujete na dobu naplnění tohoto účelu. Shora uvedené osobní údaje bude zpracovávat na základě pověření i zákaznické centrum Společnosti Shell, které provozuje Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, se sídlem Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Polská republika. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů Vás informujeme, že máte práva uvedená v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům (tzn. máte právo požádat Společnost Shell o informaci o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu). Dále můžete požadovat po Společnosti Shell vysvětlení, domníváte-li se, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, a vyzvat Společnost Shell k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Více v sekci Firemní zákazníci

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.