3 důvody proč mít české mýto se společností Shell:

  • Platíte palivo a mýto jednou palivovou kartou

  • Konkurenceschopné podmínky

  • Jednoduchá registrace

      

Odesláním shora uvedených údajů souhlasíte s tím, aby společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala Staška 2027/77, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Společnost Shell“) jako správce v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše shora uvedené osobní údaje pro účely nabídky palivových karet Shell. Tento souhlas udělujete na dobu naplnění tohoto účelu. Shora uvedené osobní údaje bude zpracovávat na základě pověření i zákaznické centrum Společnosti Shell, které provozuje Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, se sídlem Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Polská republika. V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů Vás informujeme, že máte práva uvedená v zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména máte právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům (tzn. máte právo požádat Společnost Shell o informaci o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu). Dále můžete požadovat po Společnosti Shell vysvětlení, domníváte-li se, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, a vyzvat Společnost Shell k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Co se mění a co to pro Vás znamená?

Kliknutím na označenou oblast se dozvíte další informace
Co se mění u českého mýtného?
Podrobnosti 1

Nová technologie

Nový systém zaznamenává polohu vozidel satelitní technologií. Vzhledem k rozšiřování silniční sítě a zvyšování objemu dopravy je tak mnohem efektivnější než dosavadní systém mýtných bran.

Podrobnosti 2

Nový systém

S novým systémem se Česká republika také připravuje na integraci do jednotného evropského mýtného systému.

Podrobnosti 3

Nová registrace

Novou registraci, kterou provedeme za Vás, abyste se vyhnuli zbytečnému stresu nebo čekání.

Podrobnosti 4

Nová palubní jednotka

Nový systém získává data prostřednictvím satelitní navigace, je tedy nutné nahradit do 1. prosince dosavadní elektronické zařízení novou palubní jednotkou. Palubní jednotka je majetkem státu a kauce pro dopravce bude 2 468 Kč.

Kliknutím na označenou oblast se dozvíte další informace

Často kladené otázky:

Chcete mít elektronické mýtné bez starostí?

Více v sekci Firemní zákazníci

DPH a spotřební daň

S palivovou kartou Shell snadno uplatníte nárok na vrácení DPH a spotřební daně v Evropě.

Tunely a mosty

Nabízíme jednoduchý způsob úhrady silničních služeb, jako je např. mýtné v tunelech a na mostech. Zaplaťte palivovou kartou Shell a příslušný poplatek se přičte k vaší souhrnné faktuře.